10 Nov, 2019

Bravida Q3 organisk tillväxt - 3%

Bravida hade Q3 rapport under veckan som marknaden tog med en stor besvikelse och straffade kursen med nästan 10%. Bolaget har länge varit topp 3 innehav i min portfölj, men i samband med försäljningar och börsutvecklingen nu i veckan så är det "bara" 4:e största innehav med 8,5% andel av hela portföljen. Nedan är en bild på mina köp/sälj transaktioner.

 

 

Nettoomsättningen ökade med 5% och uppgick till 4 638 (4 437) MSEK
EBITA ökade med 3% och uppgick till 276 (267) MSEK
EBITA-marginalen uppgick till 6,0 (6,0) %
Organiska tillväxten uppgick till -3 (6,0) %
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,99 (1,0) SEK

 

"Bravida fortsatte att växa under kvartalet och omsättningen genom förvärv. Serviceomsättningen ökade med 10 procent i kvartalet, vilket är glädjande eftersom vår strategi är att öka serviceuppdragen som har en lägre risknivå och bidrar till ökad lönsamhet. Marknaden är generellt sett fortsatt god vilket reflekteras i en stark orderingång som ökade med 25% jämfört med motsvarande kvartal. Ett selektivt anbudslämnande i Finland och i Stockholmsområdet är den främsta förklaringen till att den organiska tillväxten i kvartalet var negativ. Orderstocken är fortsatt på en rekordhög nivå och tyngdpunkte i den är många små och medelstora installationsprojekt. Den underliggande lönsamheten är också fortsatt god, vilket gör att jag ser positivt på vår utveckling framöver" - VD ord Mattias Johansson

 

Ovan bild är från Marketscreener och visar riktkurser från 4 Analyshus.

Att Bravida inte växer organiskt var negativt och det positiva var att orderstocken är på topp nivåer och att service delen ökat, som är mindre konjunkturkänslig än vad installations marknaden är. Om inte Bravida kommer med en tillväxt för Q4 innebär det att vinsttillväxten för helåret blir utebliven och vi har då ett företag som inte växer. För rullande 12 månadersperiod så är resultatet lika stor som för helåret 2018. Om vi räknar på en oförändrad vinst hamnar P/E=17 och det är alltför högt för ett bolag som inte har vinsttillväxt. Bravida måste forsätta växa som tidigare kvartal för att kunna bibehålla dagens kurs. Jag kommer inte köpa fler Bravida aktier och det kommer nog inte ske flera försäljningar i dagens nivåer, som ni ser på bilden längst upp så har jag inte haft något köp sen början av 2019. Utan det är försäljningar som dominerat, där många insiders sålt och flera artiklar pekat på att man ska avvakta med Bravida.Se även andra Bravida Artiklar
SvD - Bravida dyrare och bättre
Omniekonomi - Börsveckan vänta med köp av Bravida
Avanza - Bravida gammal god form efterfrågas

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.