28 Mar, 2020

En viss återhämtning i veckan +6,17%

Nu i veckan kändes det som att man för första gången på länge kunde andas ut efter de stora rasen som skett några veckor tillbaks. En viss återhämtning upplevs bra och stärker självförtroendet inför nya köp av stabila innehav som stommen Investor i min portfölj. Portföljen fortsätter att prestera väl gentemot index och då ska man även ta hänsyn till att jag sålt innehav och tagit ut likvider från portföljen. Om likviden fanns kvar så skulle utvecklingen sett ännu bättre ut.
 

Nu för min del gäller det att inte bli påverkad så mycket av allt brus som finns runt omkring och förenkla mina val så att processen i min strategi blir framförallt enkla. Ju bättre strategi du har som är väl definierad desto mindre påverkas du av dina känslors effekt. Min strategi framöver är väldigt straight forward för tillfället. All nysparande som kommer från lön kommer att fördelas under månaden och investeras i börsen, så som jag gjorde den här veckan. Sedan har jag också ett annat kassaflödes maskin in i börsen och det är från ett sparkonto som egentligen var avsedd för kontantinsats till en ny större lägenhet för att slippa bli belånad mer än vad jag är idag. Då jag anser att det här är en extra ordinär situation har jag inga problem med att ta ut pengar från det kontot och investera i börsen. Planen där har varit att jag delat summan på 20 månader  och varje månad den 10:e görs det uttag från det kontot in i börsen. Det är exakt 15 dagar efter lön. Sparkontot är i min frus namn så det blir en extra barriär till att kunna ta ut större summa pengar eller alltför ofta uttag därifrån. Hon har fått strikta direktiv på hur mycket uttagen och hur ofta det ska ske. Om börsen stiger kraftigt kommer såklart insättningar att stoppas.
 

Dagens belåning på lägenheten ligger på låga 54% och enligt mina beräkningar skulle min belåning vid köp av större lägenhet i framtiden ligga på 60%, om jag inte väljer att ta ut pengar från benämnda sparkontot ovan. Det här är stabila siffror. Belåning i portföljen ligger på 10% där jag utnyttjat superlånet, som jag nu satt ett stopp på mig själv. Inga fler transaktioner ska belånas.


Enkel Strategi
1.  All nysparande från löner sätts in i portföljen 25:e varje månad.
2. Lika stor summa pengar dras från ett sparkonto 10:e varje månad, fördelad på 20 månader.  19/20 månader kvar.

Strategin är möjliggjord för att mina kostnader är mycket lägre än mina inkomster långt tillbaks i tiden. Jag har både kunnat spara i portföljen och ett i sparkonto vid sidan om som jag nu kan plocka i från. Mitt motto på "Låg Belåning, Låg Konsumtion, Hög Sparkvot och Investering i utdelande aktier med låg courtage"  visar vägen.....
 

 

 

I nuläget är jag inte alls orolig för portföljen utan det värsta som kan hända mig är att jag skjuter fram "friheten" från ekorrhjulet ett antal år framåt. Säg 5-8år. Det som ororar mig mest är det kritiska läget som kommer att uppstå för samhället i sig när så många kommer bli arbetslösa, bidra till mer oro, ohälsa, kriminalitet och försämrad välfärd många år framåt i tid. De som jobbar i sjukvården tar mycket smäll och går på knäna och de familjer som drabbas av viruset och de som avlider. Även de som tillfrisknar har fått genomgå en jobbig förfärlig sjukdom som fått vara med och intensivvårdats, tänker mig vilken ångest de haft och att inte få ha med sig sina anhöriga när man vårdas. Så det här med portföljen är inte något som är hela livet för mig. Hoppas att situationen blir det bättre för hela världen snart.

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.