17 Jul, 2018

Inför Bravida Q2

Bravida Q2 2017

Nettoomsättningen ökade med 14 % och uppgick till 4 325 (3 800) MSEK
Justerat rörelseresultat uppgick till 261 (227) MSEK
Justerad rörelsemarginal uppgick till 6,0 (6,0) %
Resultat efter skatt uppgick till 186 (163) MSEK
Nettoskuldsättningen uppgick till 2 343 (2 577) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,92 (0,81) SEK

 

Nu på fredag presenteras Bravida kvartalsrapport för Q2 och jag har en del förväntningar på att bolaget visat en god tillväxt med framför allt sina förvärv de gjort i Finland, Danmark och Norge. Bravida är mitt andra största innehav och har stigit extremt mycket under första halvåret för att vara en tråk "aktie". Jag var lite tidigt ute med att omallokera min portfölj och sålde 1/4 av Bravida innehaven, trots det är aktien mitt andra största innehav. 

 

 

Inför rapporten nu på fredag vill jag titta närmare på nyckeltalen P/E och PEG när det gäller Bravida och avgöra om den är dyr eller billig för tillfället. Jag har ingen avsikt för att varken köpa eller sälja i nuläget.

Jag undrar om stora förvärvet av Norska bolaget Oras har nått break even och börjat visa vinst. Hur som helst så gör jag ett antagande på att vinsttillväxten nu under Q2 blir 10% ökning som ger oss ett resultat på 1,01 (0,92) per aktie. Rullande 12 månadersperiod blir utfallet då 4,23 kr vinst per aktie.

När vi sedan räknar ut P/E respektive PEG hamnar det på P/E = 16,9 och PEG = 1,69 (räknat på 10% vinsttillväxt). Min syn på aktien är att det varken är billigt eller dyrt på ovanstående siffror, men jag skulle köpt om jag inte hade något innehav. Läs även tidigare inlägg "Bravida tillväxt 14,7%"

 

 

Bra siffror nedan och jag gillar det att nettoskulden minskar för varje kvartal, utdelningen höjs och avkastning på EK ligger över 10%.

 

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.