21 May, 2019

Infracom +83% sedan börsnotering!

Inlägget är ett samarbete med InfraCom Group AB

InfraCom är ett bolag som äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom 3 Affärsområden. Kommunikation 80%, IT-drift 17% och Datacenter 3% till krävande kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Det är en liten aktör med stor innovation där telefoni och IT-tjänster växer ihop och utmanar bolag som Telia och andra jättar som har det svårt att hänga med. Det är ett företag med god lönsamhet och stort insiderägande där grundaren Bo Kjellberg äger 63% av rösterna och kapitalet i bolaget.

Bolagets mål är att årligen växa i omsättning med 15-20 procent och bibehålla hög lönsamhet i form av EBITDA-marginal om 15-20 procent, samt ha en soliditet om minst 30 procent. Tillväxten ska ske genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt.

Aktiebolaget noterades på Spotlight Stock Market den 15 Januari 2018 på teckningskursen 6,40 och har sedan dess utvecklats positivt med hela 83%. Däremot har aktien pendlat kraftigt mellan 9 kr och 13 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite siffror och VD-ord från senaste Q3 kvartalsrapporten, siffrorna nedan gäller för 1 Juli 2018- 31 Mars 2019. (InfraCom har brutet räkenskapsår).

Nettoomsättning: 137,7 Mkr (87,8 Mkr), 56 procents tillväxt mot föregående år.
EBITDA-marginal: 21 procent (24 procent)
EBITDA: 28,3 Mkr (21,0 Mkr)
Soliditet: 43% (42%)

"Vi har programmerat in tillväxt i InfraComs DNA och utvecklat en suverän egenskap att identifiera och genomföra värdeskapande tilläggsförvärv på de marknader där vi är verksamma."

"Vi överträffar våra tre finansiella mål lönsamhet, tillväxt och soliditet".

Jag ser ett bolag som kommer att ha en offensiv strategi i form av förvärv av andra mindre bolag och jag antar att just förvärven sänkt EBITDA marginalen framtill senaste kvartalen. Det återstår att se om ledningen lyckas bibehållen marginalen. Det tar tid innan man ser synergi effekten av köpta bolag. InfraCom har ungefär 17000 kunder och snittkunden betalar InfraCom ungefär 9000kr i form av abonnemang vilket är återkommande intäkter och risken minimeras med tanke på den höga antalet kunder.

Den som väljer att investera i InfraCom kan räkna med att kursen pendlar mycket såsom den gjort och risken ligger i hur väl ledningen genomför de framtida förvärven. Man ska inte förvänta sig någon utdelning utan strategin för bolaget just nu är tillväxt. Jag själv äger inte några aktier bolaget, men kan tänka mig att köpa mindre post under 10 000kr och successivt öka om det är intressant. Det beror främst på att jag investerar i hög grad bolag som ger utdelning.

Nedan kan ni läsa om ett par frågor som jag fick ställa till VD:n i samband med inlägget.

InfraCom har ett offensivt förvärv strategi och har förvärvat flera bolag inom kort tid. Vilka 3 faktorer är de viktigaste just för er vid förvärv?

  • De tre viktigaste är att;​​​
  • Bolaget verkar i våra affärsområden.
  • Bolaget är Entreprenörslett och 
  • Att det finns tydliga synergier vid övertagandet.

De företag ni förvärvar - blir de centraliserade eller lever de vidare som helt egna enheter?

Det är olika. Om förvärvet är ett mindre bolag eller en kundstock inkluderas de i befintliga dotterbolag. Om bolaget däremot är större eller är placerade på en strategiskt geografisk plats kan vi behålla dem som egna enheter och få ut kostnadssynergier. 

InfraCom är ett ungt börsbolag och jag undrar på om och när ni tror att ni kan ge utdelningar till era aktieägare?

Just nu har vi en planerad tillväxtresa framför oss som kräver stort fokus. Allt eftersom vi växer är det viktigt att tillgodose alla aktieägares intressen. Men för närvarande är det tillväxt inom våra lönsamhetsmål som gäller.

Vill du veta mer om InfraCom kan du läsa mera om företaget via länken här.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.