30 Mar, 2020

Köper tillbaks mina Bravida aktier - 640st

Innan kraschen hade jag tur och sålde av lite innehav och fokus nu är att köpa tillbaks på billigare nivåer, därav publicerar jag inlägg i mina största innehav. Läs även det här inlägget för att förstå mina försäljningar den 18 December, 21 Februari och 10 Mars.

Bravida är mitt 5:e största innehav idag och jag har snart köpt tillbaks alla de aktier jag sålt på de datum jag nämner i ovan. Kursen har blivit ordentligt slaktad om man jämför med övriga börsen och jag har passat på att köpa. Se mina transaktioner nedan. Placera hade en bra analys om Bravida där de bl a upplyser om företagets styrka, nämligen service och underhåll och även stora kund differentieringen på 55000 kunder runt om i norden;

"Service och underhåll behövs oavsett konjunkturläge, och kanske ännu mer i sämre tider om man har för avsikt att slita längre på utrustningen. Eftermarknadsaffärens relativa stabilitet, och ofta goda lönsamhet, är också orsaken till att de flesta bolag strävar efter att ha stor andel serviceintäkter som möjligt."

 

Bravida Kurs Antal Sälj Summa    
18 dec. 90,25 200   18050 Snitt Sälj 94,8
21 feb. 97 410   39770    
10 mars 94,7 30   2841    
    640   60661    
             
Bravida Kurs Antal Köp Summa    
12 mars 68,35 6   410    
16 mars 61,94 51   3159    
17 mars 56,66 22   1247    
18 mars 53,67 257   13793    
19 mars 53,59 76   4073    
20 mars 60,15 10   602    
24 mars 62,90 12   755    
29 mars 68,65 29   1991    
30 mars 66,85 6   401    
    469   26430 Snitt Köp 56,4
             
  Kvar at köpa 171      

 

Enlig mina beräkningar har jag 171st Bravida kvar att köpa tillbaks sedan mina försäljningar i mitten av December. Räknar att ha gjort det inom 2-3 månader.

 


 

 


 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.