23 Mar, 2023

Min bästa investering på länge

Uppdaterad:
24 Mar, 2023
Bolån

Min bästa "investering" på länge är när jag valde att binda min bolåne ränta för lite mer än 2 år sedan. Jag hade turen att pricka in en väldigt bra ränta på 0,99%. 

Idag betalar jag en räntekostnad på 2100kr och amorterar 2200kr varje månad. Totalt har jag idag 2 545 000kr i bolån.

Om jag hade låtit bolånet vara kvar på rörlig ränta skulle min räntekostnad idag varit på 7783kr. Med andra ord 5683kr mer i kostnader än vad jag har idag.

Bindningstiden går ut 2025-01-15 och då funderar jag på att amortera bort väldigt stor del av lånet. Jag lånade extra för att kunna investera i aktier, men när det blev ostabilt placerade jag pengarna i räntekonto. 

 

*Nedan text är skriven med hjälp av AI

När man väljer mellan rörlig eller fast ränta på ett bolån är det viktigt att överväga sina personliga ekonomiska förhållanden och sin risktolerans.

Fördelen med ett fast räntebolån är att man vet exakt hur mycket man kommer att betala varje månad, vilket gör det lättare att planera sin ekonomi. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för dem som har en begränsad budget och inte har råd med oväntade utgifter.

En nackdel med ett fast räntebolån är att man betalar en högre ränta än man skulle ha gjort med ett rörligt räntebolån. Detta kan leda till att man betalar mer pengar över tid.

Fördelen med ett rörligt räntebolån är att man kan dra nytta av fallande räntor, vilket kan leda till lägre månadskostnader. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för dem som har en högre risktolerans och kan hantera högre månatliga betalningar om räntorna stiger.

Nackdelen med ett rörligt räntebolån är att man inte kan förutse hur mycket man kommer att betala varje månad, vilket kan göra det svårare att planera sin ekonomi. Detta kan vara särskilt svårt för dem med en begränsad budget eller för dem som vill ha en mer förutsägbar betalningsplan.

Det är också viktigt att ta hänsyn till den aktuella marknaden och ekonomin när man väljer mellan fast och rörlig ränta. Om man tror att räntorna kommer att stiga under den närmaste tiden kan det vara fördelaktigt att välja ett fast räntebolån för att undvika högre månatliga betalningar. Om man tror att räntorna kommer att sjunka kan det vara fördelaktigt att välja ett rörligt räntebolån för att dra nytta av lägre månatliga betalningar.

Det är viktigt att göra en grundlig analys av sina ekonomiska förhållanden och göra en välgrundad bedömning när man väljer mellan fast och rörlig ränta på ett bolån.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.