21 Oct, 2019

Mina tankar om Castellums Q3, förvaltningsresultat +7%

Igår skrev jag en summering av Investors Q3 rapport och nu idag är det dags för ett annat stort innehav, Castellum. Jag försöker mer och mer läsa kvartalsrapporter och kommentera dessa med lite enkla nyckeltal och egna tankar. Lär mig alltid något nytt. Mitt fokus för den här rapporten är nettouthyrningen på -38 Mkr. I rapporten skrivs att det kan te sig oroande och att det avspeglar en viss tröghet i marknaden, men är till viss del en timingeffekt. Där ett fåtal större uppsägningar i slutet av kvartalet medförde att nettouthyrningen blev negativ. Idag kom Fabege med sin rapport och även de hade en negativ nettouthyrning och kan tilläggas att Atrium Ljungberg också hade det. Jag har svårt att tro på att det är en timingeffekt av alla bolag samtidigt. Vi verkar helt enkelt vara på väg mot sämre tider och det kommer visa sig i form av sämre EPRA Vacancy rate (vakansgrad). I och med Fabeges rapport sjönk hela fastighetssektorn idag. Se även denna video.

 

Nettouthyrning = Nytecknade uthyrningsavtal - Uppsagda utbyrningar. 

 

VD-ord från rapporten
Jag tycker mycket talar för att dessa goda förutsättningar kommer att bestå under överskådlig tid. Om Castellums förvaltningsresultat (och därmed utdelning) fortsätter att växa över tid med 7% (som hittills i år och de senaste 10 åren) innebär nuvarande direktavkastning på 3% att våra ägare kan förvänta sig en totalavkastning kring 10 procent årligen. Sannolikt ligger detta ett stycke över marknadens avkastningskrav och borde således ge en god underbyggnad för nuvarande värdering. -
VD Henrik Saxborn

 

Nyckeltal
Genomsnittlig ränta: 2,0% (2,1%)
Långsiktig Substansvärde EPRA NAV: 186 kr (168 kr)
Förvaltningsresultat EPRA EPS: 9,84 kr (9,81kr) rullande 12 månader
Belåningsgrad: 44% (47%)
Nettouthyrning: - 34 Mkr

Värdering (beräknad på aktie kursen 196,10) 
Aktien / EPRA NAV: 1,05 (1,05)
EPRA Yield 5,02% (5,08%)
De siffror i parentes är från förra kvartalsrapporten.
 

Bild ovan är tagen från Marketscreener och visar medel riktkurser från de analytiker som bevakar Castellum. Mina tankar om mitt innehav i Castellum är att jag behåller det och kan tänka mig sälja om det stiger mer. Har inga planer på att öka i dessa nivåer.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.