17 Mar, 2019

Nettobelåningsgrad, Ränteteckningsgrad och Soliditet ?

I min utdelningsportfölj är jag ganska tungt investerad i  fastigheter. Ungefär 26% av portföljen består av fastigheter där Castellum, Hufvudstaden och Atrium Ljungberg finns. Eftersom jag äger såpass mycket av fastigheter i portföljen försöker jag så mycket som möjligt läsa kvartalsrapporter och årsredovisningar. Det mesta av nyckeltalen är jag väldigt insatt i, men det finns 3 nyckeltal som jag inte riktigt haft koll på. Så jag har tagit mig tid för att fördjupa mig i dessa, så jag i framtiden har enklare att förstå det. Det gäller Nettobelåningsgrad, Soliditet och Ränteteckningsgraden. Jag har haft Hufvudstaden som mall när jag fördjupat mig och först ut gäller Nettobelåningsgraden.

 

Nettobelåningsgrad = Nettoskuld i förhållande till fastigheternas redovisade värde. Nedanstående bilder från Hufvudstadens årsredovisning.

 

Nettoskuld = Långfristiga räntebärande skulder + Kortfristiga räntebärande skulder - Kassa och Bank

Hufvudstadens Nettobelåningsgrad blir då låga 14,2% (Nettoskuld/Redovisat värde fastigheter) = 6 279 / 44 089. 

 

Nettobelåningsgraden tar inte hänsyn till den uppskjutna skatteskulden och beräkningen görs på Redovisat värde fastigheter, skillnaden på det och Balansomslutningen vet jag inte för tillfället. Jag får nog en mer klar bild vid nästa fördjupning och då kollar jag upp hur Soliditets talet räknas ut. Jag har märkt att Hufvudstadens nettobelåningsgrad är mycket lägre än mina andra fastighets aktier Castellum och Atrium Ljungberg, kommer göra en mer grundlig jämförelse mellan dessa innehav och de 3 nyckeltalen som jag valt.

 

Sparaklokt finns nu även på Facebook. Skulle uppskattat om ni följde/gillade sidan där.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.