25 Jul, 2017

Nyckeltal Fastighetsaktier

 

Jag har gjort ett excel blad med intressanta nyckeltal på vissa fastighetsaktier. Castellum, Hufvudstaden, Fabege, Atrium Ljungberg och Wallenstam. Sektorn är bland de viktigaste för mig inom investering och jag har blivit mer och mer intresserad av det.

 

Definitioner på nyckeltalen;

 

Belåningsgrad - Andelen skulder delat med fastigheternas värde. Belåningsgraden används för att se den finansiella risken.

 

Snittränta - Snitträntan på de räntebärande skulderna.

 

EPRA  - European Public Real Estate Association, är en intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag och investerare i Europ, som bland annat sätter standards avseende den finansiella rapporteringen.

 

EPRA EPS - Förvaltningsresultat efter avdrag för nominell skatt är beräknat utefter EPRA.

 

EPRA NAV - Långsiktigt substansvärde är beräknat utefter EPRA.

 

Aktiekurs/EPRA EPS - är lik P/E talet. Visar hur många årsvinster som i det här fallet är EPRA EPS man betalar för aktien. 

 

Aktiekurs/EPRA NAV - är lik P/B talet. Visar hur mycket man betalar för substansvärdet. Om det är en rabatt eller en premie. Ju lägre desto bättre. 

 

Längst ner i arket hittar ni hur mycket jag äger av aktien och till vilket genomsnittkurs. Aktiekursen ändras automatiskt och har 20 min fördröjning via google.

 

Kommer att komma tillbaks till inlägget och analysera/kommentera nyckeltalen lite närmare senare.

 

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.