24 Oct, 2019

Portföljen har en hög bra, Sharpekvot 2,54

Hos Avanza där jag har mina portföljer finns det ett fält som heter Sharpekvoten, där mitt värde är 2,54.

Vad är då Sharpekvoten?
Sharpekvot är ett sätt att riskjustera avkastning framtaget av Nobelpristagaren William Sharpe. Det talar om hur mycket avkastning per total risk som förvaltaren har åstadkommit. Alla vill ju få så hög avkastning på så låg risk som möjligt och beräkning med Sharpe mäter hur duktig du som investerare varit med din portföljförvaltning på den tagna risken. Själva risken definieras som Standardavvikelse och det är benämningen på hur mycket portföljen varierar i kursrörelse. 

 

 

Om du köper aktier som Fingerprint (högrisk) i en portfölj och Holmen (lågrisk) i en annan portfölj där avkastningen blir 20% i båda portföljerna så kommer Holmen portföljen ha en högre Sharpekvot än Fingerprint portföljen. För det har gett en bra riskjusterad avkastning på lägre tagen risk i jämförelse med Fingerprint portföljen.  

Vid jämförelse av fonder så ska fonderna verka inom samma marknad en räntefond kan jämföras med en annan räntefond eller en Sverigefond mot en annan Sverigefond. Spiltan Aktiefond har en sharpekvot 1,15 och Cliens Sverige har 0,65, så dessa 2 produkter går att göra en jämförelse med eftersom de gör sina placeringar på den svenska aktiemarknaden. Informationen om fonderna finns hos Morningstar.  

Hög Sharpekvot är inte det samma som hög avkastning. En räntefond kan ha 4,0 i Sharpekvot och en Sverigefond 1,5 i Sharpekvot, det innebär inte att räntefond ger mig högre avkastning än en Sverigefond. Utan avkastningen är hög i relation till risken.

Nedan är en graf på alla min portföljer med tidsaxel på 1 år och Sharpekvot 2,54 och i portföljen finns det med stor majoritet stabila bolag från Large Cap och ungefär 20% av resterande innehav är amerikanska, kanadensiska, norska och tyska aktier. Jag har olika portföljer och i den största portföljen finns det enbart bara svenska aktier och där ligger sharpekvoten på 2,81, den här kvoten skulle jag kunna jämföra mig med en Sverigefond.

 

 

 

 

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.