18 Aug, 2019

Portföljfördelning per valuta; US Dollar 11,3%

Det har varit lönsamt att ha så mycket utländska innehav som möjligt i portföljen då svenska kronan försvagats kraftig de senare åren. Dollarn har stigit med 20% på ett år. Tyvärr så har inte jag haft så mycket utländska innehav utan fördelningen är för närvarande 81% Svenska innehav och 19% utländska innehav. Tanken är att bibehålla fördelningen såsom den är just nu för jag tror att SEK inte sjunker mer. Portföljen består av innehav i US $, NOK, CAN $, DKK och EUR förutom SEK. Det största innehavet av dessa är Johnson&Johnson.

Några exempel på innehav i andra valutor;

US $ Johnson&Johnson, Amazon
NOK Tomra Systems, Orkla, Atea
CAN $ Fortis, Enbridge
DKK Novo Nordisk
EUR Muenchener Re, Deutsche Bank, Telefonica

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.