26 Sep, 2019

Swedsec - stärker förtroendet för den svenska marknaden

"SwedSec Licensiering AB (Swedsec) bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. SwedSec tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. Över 190 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är aktiva licenshavare. Genom att tillhandahålla licensieringstester för olika yrkeskategorier på finansmarknaden bidrar Swedsec till att kunskapskraven som finns angivna i olika lagar och föreskrifter uppfylls. Goda kunskaper underlättar för personal inom finansbranschen att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt." - Swedsec.


 

Jag har sedan långt tid tillbaka velat göra ett SwedSec licensieringstest för rådgivare fastän jag inte jobbar inom branschen. Jag som privatperson kommer få ett intyg om att jag klarar av testet, är ganska självsäker på att jag skulle kunna fixa det och har börjat plugga in det lite grann. Anledningen till att jag vill göra det är för mitt enorma intresse inom finans och även få mitt kunnande och intresse bekräftat genom ett test som anställda inom finansbranschen gör. Det skulle blivit en prestation för mig och gett mer motivation till sparande och skrivande här på sidan.

Licensieringstestet består av 120 uppgifter fördelade över 4 områden och för att bli godkänd måste jag få 70% rätt. På sidan gjorde jag 10st exempel uppgifter och fick 9/10 rätt, så jag ligger väl relativt bra till. De områden som provet är uppdelad i är;

1. Produkter och hantering av kundens affärer
2. Ekonomi - makroekonomi, finansiell ekonomi och privatekonomi
3. Etik och regelverk
4. Pensioner och försäkringar

Område 1,2 och 4 behärskar jag ganska väl, men behöver ändå plugga in det. Kommer bli skoj det här!

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.