9 Mar, 2024

Rysslands angrepp på Ukraina, NATO, börs och deklarationstider

Uppdaterad:
9 Mar, 2024

Rapportläsandet har mattats av lite av diverse skäl. Saker händer, men världen snurrar naturligtvis på ändå. Det är väl ändå dags att göra en tidstämpel och notering kring sakers tillstånd. Sätter man sina tankar och observationer på pränt gör det det möjligt att gå tillbaka i tid och försöka lära sig något vad det lider.

För två år sedan, mars 2022, var det ca två veckor in på Rysslands fullskaliga angrepp på Ukraina. Eftersom den inledande attacken inte ledde till något snabbt resultat så började Ryssland istället terrorbomba städer. Attacken förlorade momentum, både Kyiv och Odessa försvarades och fronter började etableras.

Några notiser gjordes då.

” Tittar man historiskt så har Ryssland använt sig av två metoder. Antingen specialtrupper för att snabbt ta nyckelpositioner och personer för att vinna sina mål och få motståndaren till underkastelse, alternativt bomba sönder motståndaren till grus. Det första alternativet är numera överspelat.”

” Krigsutbrottet har inte påverkat mycket vad det gäller mitt aktiesparande. Då jag sätter in pengar veckovis så ökades summan den senaste tiden p.g.a. fallande kurser. Inga pengar togs in från sidlinjen för värderingarna/billiga objekt var inte så många.

Kriget har påverkat mig, känslomässigt, som person långt mer än vad t.ex. andra kriser påverkat mig. Varför får jag analysera när jag fått lite mer distans till händelserna.”

” Ryssland å sin sida fortsätter med sina distans-attacker. Inte minst med sjöbaserade robotar.”

Det har runnit en del vatten under broarna sedan dess.

Börs-mässigt så spelar kriget inte så stor roll längre. Mestadels kortsiktiga effekter men om något bidragande till inflation. Dock så hade vi haft rejäl inflation ändå. Så som jag varit inne på många gånger förr. Man kan inte pumpa in pengar och stimulera i den omfattningen som gjordes under corona-åren utan konsekvenser.

Krigets påverkan på det personliga planet är kanske inte rätt att analysera riktigt än. Jag kan konstatera att börskrascher kommer och går och därmed så är påverkan av dem inte så stora, på det psykologiska planet. Det finns en mental och ekonomisk förberedelse för det. Medan ett sådant här krig i Europa som vi ser nu är någonting ”nytt” i medvetandet samt ett existentiellt hot på ett helt annat plan. Inte sedan Andra världskriget har ett land genom fullskaligt militärt angrepp mot ett annat land försökt ändra gränser i Europa. Troligen var man invaggad i en tro om att det sådant tillhörde forntida sätt att tänka i vår del av världen. Sådant som bara händer på andra kontinenter. Terrorbombning av europeiska städer, bara egentligen några timmars bilfärd bort från tex Karlskrona, är ju svår att ta in.

Ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge i Europa har lett till att både Finland och Sverige nu är medlemmar i NATO. 

Många länder har ökat sina försvarsbudgetar och försvarsindustri är numera inte någonting som är ”fult” och ej ESG-märkt längre utan ses nu som någonting som bidrar till demokratins bevarande och folks rätt till liv och leverna. Gott så.

Vad gör detta på värderingar då? Ja låt oss ta Saab som exempel. Som 2021 snittade på ca PE 15, PS 0,8 samt en vinst på ca 15 kr/aktie (ganska nära historiskt snitt). Saab har stadigt ökat sin vinst 2022 och 2023, nästan dubblat, och redovisar nu vid bokslutet en vinst om ca 25 kr/aktie. Värderas på det med PE 32, PS 2,2! Med andra ord från en kurs på ca 200 kr till en kurs på nu strax över 800 kr. Branschers och bolags popularitet varierar över tid.

Nåväl låt oss släppa det för stunden.

Annat aktuellt för tidsstämpling är att centralbankernas höjningar av styrränta verkar planat ut. Det gäller Fed, ECB och Riksbanken. I skrivande stund står Riksbankens styrränta på 4 %. Prognoser pekar på att vi kan få se så smått sänkta räntor senare i år. Vi får se. Nivån i sig är inte farlig. 

Det är sunt att pengar ska kosta. Det man dock är kunna med viss säkerhet räkna på framtiden. I mina ögon är, om man söker en inflation på 2 % som normalläge en styrränta på ca 3 % fullt normal. Denna nivån är utifrån det perspektivet något åtstramande och det kan väl vara nyttigt. 

Kronan är lite si så där. USD kostar strax över 10 kr, EUR strax över 11, guldet kostar strax över 700 kr/gr.

Servettnoteringar har fortlöpande uppdaterats i och med rapporter kommit in, men värderingar har stigit en hel del sedan i höstas. Det ger att på bevakningslistan är ca 1/4 grönt men hälften av dem är bolag eller positioner som enligt andra portföljregler och inte riktigt går köpa/öka mer i. Så intresset för aktier blir lite halvsvalt då. Man kan alltid leta och hitta om man söker med ljus och lykta men det är också i dylika tider man lättast går bort sig. När man letar hårt bara för att man VILL hitta något köpvärt. 

Många har fått deklarationsbesked i dagarna. Det som kan konstateras är att det blir bra mycket mer skatt på sparande 2023  i och med det höjda ränteläget. 

Schablonbeskattning av ISK m.m. Prognosen för 2024 ser inte bättre ut. Jag är en stark förespråkare för att sparande ska premieras, inte bestraffas. Jag är även för att man betalar skatt, bidrar med del av vad man tjänar till samhällets uppgifter i stort så som försvar, polis, sjukvård m.m. Man ska bidra till det samhälle man lever och verkar i. Det är ett gemensamt ansvar. Det man sparar är dock i regel redan beskattat en gång. 

Avslutar med att notera att OMXS30 stängde i fredags på 2487.70.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.