10 Feb, 2024

Skechers Bokslutsrapport 2023

Uppdaterad:
10 Feb, 2024

Skechers är ett amerikanskt skobolag. Från Kalifornien. Grundat 1992 av Robert Greenberg. Greenberg sitter fortfarande och styr bolaget. Ett av ett fåtal storbolag som är grundarstyrda fortfarande. De konkurrerar med giganter så som Nike och utbudet är främst skor, sportskor, golfskor m.m.

Skecher har sakta växt och växt under sina nu strax över 30 år som verksamma. Idag är det ett 9 miljarder usd bolag till marknadsvärde. Mellan tummen och pekfingret växer man ca 10 % årligen. Organiskt. Inte via förvärv.

Det initiala intresset för bolaget grundade sig i måttlig men till synes stabil tillväxt, god balansräkning i kombination med låg värdering. Bevakningspost köptes. Det ökades sedan på lite då saker såg ut att gå i rätt riktning och värdering fortfarande var låg. Fortfarande en väldigt lite position. 

En ”joker” i leken är också att Indien står för en hyfsad viktig och växande del i Skechers försäljning. USA är naturligtvis utan konkurrens störst, men som vi alla vet så finns det många sätt att exponera sig mot växande medelklass i andra länder än att nödvändigtvis köpa aktier i just det landet.

Till bokslutsrapporten.

Q4 innebär en ökad försäljning om 4,4 %. För 2023 så ökade försäljningen med 7,5 %.

Det innebar att man nådde de 8 miljarder usd i försäljningen som jag hade på min servettskiss.

Rörelsevinsten kom in på 130,3 (87) mijj usd. Q4 är historiskt det svagaste kvartalet och det innebar en rörelsevinst under Q4 på 6,6 % (4,6). Bättre än 2022, 2021 och 2020 men 2019 nådde man faktiskt hela 7 % just under Q4.

Nu är det dock helåret som är intressant, men viktigt att notera ned den kvartalsvariationen. PÅ helåret landade rörelsemarginalen på 9,8 % (7,3). Det betyder att bolaget fortsatt håller över de 8 % jag räknar med i långsiktigt hållbar marginal. 

En lite djupare titt i räkenskaperna visar på att bruttomarginalen för 2023 landade på 51,9 % (47,2) så den underliggande ”vinsten” har tickat uppåt. Det är högre utpriser samt mer direktförsäljning till slutkund som enligt bolaget givit upphov till bättre marginaler.

Vinst per aktie på sista raden landade då på 3,49 usd (2,38). Det ger ett PE-tal på ca 17.

Kassaflödet ser stabilt ut. I likhet med nästan alla andra som rapporterar så har man minskat lagret. Kassa på ca 1,39 miljarder usd. Lager värderat till ca 1,53 miljarder usd. En parantesnotering för att kunna gå tillbaka och se över tid sen.

Man lägger en del på återköp. Under 2023 återköpte man aktier för 160 milj usd och man har för avsikt att fortsätta återköpa. Troligen ungefär i den takten. Det betyder att man återköper motsvarande ca 2 % av aktiestocken. Inga utdelningar. Återköp används inte allt för sällan av amerikanska bolag istället. 

Man guidar framåt och tror att 2024 kommer innebära ännu mer försäljning (ca 10 % upp) samt att vinsten då kan landa på ca 3,65-3,85 usd/aktie. Återstår att se. Man kommer investera i ett andra distributionslager i Kina. Med en försäljningstillväxten, men med det eps utfallet tolkar jag det som man räknar med lite lägre marginal under 2024.

Används det lägre estimatet handlas bolaget nu till Forward PE 16. 

Notering till mig själv. Fortsatt intresserad av att öka i detta bolag. 

Nike är naturligtvis ett starkare varumärke, men det är också en helt annan värdering.

Nu sitter jag inte med 2023 siffrorna där, men som en jämförelse så vid halvårsrapporten presenterade Nike 1 % försäljningsökning. Bruttomarginal på 44,4 %. Rörelsemarginal på 13,5 %. Prislappen ca PE 30 och förväntningarna är en ökad vinst för bolaget och om de slår in så Forward PE ca 25. Nike har haft lite problem det sista med vinstutvecklingen. Nike har också stor exponering mot Kina, men jag är positiv även här i det stora hela. Bra bolag, men dyrare prislapp. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.