Press
19 Feb, 2024

Återköp av aktier i Evolution AB (publ)

Uppdaterad:
19 Feb, 2024

Evolution AB (publ) ("Evolution") har under perioden 12 februari - 16 februari återköpt sammanlagt 197 464 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Återköpsprogrammet, som Evolution offentliggjorde den 23 november 2023, genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe Harbourförordningen").

Under perioden 12 februari - 16 februari har aktier i Evolution återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig Genomsnittspris Transaktionsvärde per dag (SEK)
volym (antal per dag (SEK)
aktier)
2024 22 500  1 314,2058  29 569 630,50
-02
-12
2024 55 000  1 298,6014  71 423 077,00
-02
-13
2024 40 964  1 303,2332  53 385 644,80
-02
-14
2024 49 000  1 308,3652  64 109 894,80
-02
-15
2024 30 000  1 315,5527  39 466 581,00
-02
-16

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm för Evolutions räkning av Citibank som fattar sina handelsbeslut avseende tidpunkt för förvärven av aktier oberoende av Evolution. Efter ovanstående förvärv uppgick Evolutions innehav av egna aktier per den 16 februari 2024 till 4 097 013 aktier. Det totala antalet aktier i Evolution uppgår till 215 604 777 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 27 november till och med den 16 februari har sammanlagt 2 390 481 aktier återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 19 853 945 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats, https://www.nasdaqomxnordic.com/news/corporate-actions/repurchase-of-own-shares.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2024 klockan 12:00.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.