Press
1 Dec, 2023

Attana AB fokuserar på lönsamhet

Uppdaterad:
1 Dec, 2023

Bolaget har idag för höga operativa och finansiella kostnader relativt intäkterna. De finansiella är p.g.a bolagets lån och kraftigt ökade räntekostnader. Det avser bolaget att adressera genom den nyligen annonserade nyemissionen som delvis ska användas för amortering av lån. Sänkning av de operativa kostnaderna är det andra benet för att bli lönsamma. Bolaget har beslutat att initiera ett kostnadsbesparingsprogram som förväntas ge effekt under andra kvartalet 2024.

 Bolaget har sedan tidigare omförhandlat och reducerat kostnaderna för majoriteten av leverantörsavtalen men behöver vidta ytterligare åtgärder för att nå målet om lönsamhet.

Besparingsprogrammet kommer primärt att innefatta:

-          Personalneddragningar. Ca 4 tjänster berörs och är varslade.

-          Reducerad lön för ledning under en begränsad period på 6 månader.

-          Reducerat styrelsearvode för innevarande period.

-          Översyn av lokaler.

-          Ytterligare leverantörsförhandlingar.

Bolagets bedömning är att dessa besparingar inte kommer få signifikant negativa konsekvenser för bolagets förmåga att leverera sina produkter och tjänster. Eventuell tillfällig personalbrist kan lösas genom bolagets goda relationer med ett antal partners.

Min målsättning är att ha en sund och lönsam affär där lönsamheten byggs tillsammans med våra fokuskunder primärt inom Life Science-området. Vi ska lägga tid på kunder som värdesätter nyttan av vår teknik och kunskap och som vill effektivisera sina läkemedelsutvecklingsprocesser för att satsa på rätt molekyl tidigt i processen samt effektivisera efterföljande faser. På så vis spenderas mindre pengar på icke kommersialiserbara alternativ som driver onödigt mycket kostnader, säger Marcus Söderberg, VD Attana.

Självklart så är det beklagligt att vi måste initiera ett program av denna karaktär eftersom det är bra personer som måste lämna oss men utan lönsamhet så är det tufft att driva bolaget framåt, säger Marcus vidare.

Positivt för bolaget är att arbetet med att jobba upp kundrelationerna går framåt. Bolaget får mycket positiv respons vilket är på väg att skapa ökade intäkter.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.