Press
25 Aug, 2023

Bodyflight: Delårsrapport Q2 2023, ett starkt kvartal med stadigt ökande försäljning

nyemissioner
Uppdaterad:
25 Aug, 2023

Bodyflightkoncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till + 441 tkr Koncernen har under perioden minskat låneskulderna med 5 513 tkr och under andra kvartalet genomfört en fullt tecknad nyemission. 

Delårsrapporten i sammandrag
  • Nettoomsättningen uppgick under det andra kvartalet till 6 460 tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 441 tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till + 125 tkr.
  • Resultat per aktie efter skatt är + 0,01 kr.

Rapporten i sin helhet finns bifogad.

VD har ordet

Ett starkt kvartal, ett lysande halvår och ändå har vi den bästa tiden framför oss. Efter två år som VD för Sveriges roligaste upplevelsebolag är det dags för en summering.
Koncernens långfristiga skulder har gått ned från 25 104 tkr 2021 till 11 328 tkr 2023 per den sista juni. Mer än en halvering. Genom envisa amorteringar, finansiell omstrukturering och en väldigt lyckad nyemission under Q2 har vi stärkt bolaget ordentligt.

Försäljningen ökar stadigt. Bodyflight säljer en stor andel presentkort och dessa bokförs som omsättning först när de nyttjas. Försäljningen får därmed inte direkt genomslag på omsättningen. Försäljningen online första halvåret 2023 för koncernen landade på 8 819 tkr (7 340 tkr 2022, 6 370 tkr 2021). Till det kommer försäljning mot företag, sportflygare och försäljning på plats. Onlineförsäljningen är en bra mätare på hur bolaget går eftersom försäljningen driver omsättningen.
Starkt resultat. Första halvåret 2023 var ett väldigt starkt halvår, ökad försäljning och fortsatt kostnadskontroll ger resultat. Nettoomsättningen för halvåret ökar från 13 790 tkr 2022 till 13 855 tkr 2023 och rörelseresultatet ökar från + 1 012 tkr 2022 till + 1 513 tkr 2023.

Ökande kassaflöde. Koncernen redovisar ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten för första halvåret motsvarande + 922 tkr. En ökning med 661 tkr från föregående år.

Det bästa ligger framför oss

Den 1 juli förvärvade Bodyflight aktiemajoriteten i VR-bolaget VREX, vilket är det första förvärvet efter bolagets nya förvärvsstrategi. VREX erbjuder de bästa VR-upplevelserna i Sverige och riktar sig till åldrarna 8 år och uppåt. Snittbesökaren är 30 år gammal och VREX är en väldigt populär företagsaktivitet. Lokalen i Bromma erbjuder konferensrum, catering och har serveringstillstånd.

VREX öppnade sin första anläggning i Bromma 2018 och har sedan dess tagit emot 75 000 nöjda kunder med höga betyg. Den andra lokalen öppnade i Stockholm city i december 2022 på SPACE vid Sergels torg. Bodyflights förvärv av VREX är strategiskt och möjliggör för koncernen att öka omsättning och vinst genom fler VR-center i Sverige och Norden.
Under 2022 omsatte VREX 8 850 tkr med en vinstmarginal på 7 procent. VREX hade ett positivt kassaflöde för räkenskapsåret 2022 och väntas bidra direkt positivt till verksamheten genom att omsättning och resultat ökar med cirka 20-30 % för koncernen med nuvarande anläggningar. Från den 1 juli ingår VREX i koncernens bokföring.
VREX kommer under hösten att ingå i samma bokningssystem som Bodyflight och därmed kommer samtliga presentkort kunna användas för alla aktiviteter inom koncernen.

Sammantaget summerar jag två fantastiska år och blickar fram mot en otroligt spännande höst!
Jag vill också tacka våra kunder, våra medarbetare och vår styrelse för ett framgångsrikt första halvår på 2023.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.