Press
5 Feb, 2024

Bodyflight: Tradevenues intervju med VD Micha Velasco

Uppdaterad:
5 Feb, 2024

Under förra året började Bodyflight en omstrukturering av verksamheten, från en upplevelseaktör inom indoor flying till en koncern som erbjuder olika interaktiva upplevelser. Tradevenue har intervjuat (https://tradevenue.se/artiklar/intervju-med-bodyflights-vd-31701) VD Micha Velasco för att få en uppdatering om vägen framåt och vad som händer i bolaget.

Hur skulle du vilja sammanfatta året som gått?
Ett mycket bra år vad gäller den befintliga verksamheten. Vi har haft en stark försäljning och inte sett någon vikande trend att tala om. I juli förvärvades majoriteten i VR-bolaget VREX vilket möjliggör en betydligt snabbare tillväxttakt framöver. Under hösten sjösattes ett nytt bokningssystem som underlättar en uppskalning av verksamheterna samt bidrar till effektivare onlineannonsering.

Många människor har drabbats hårt av högre räntor och hög inflation. Känner ni att ni har påverkats av konjunkturen?
Till viss del kan vi se förändrade köpmönster, till exempel att Black Week delvis ersatt julhandeln, vilket kan tyda på större sparsamhet. Snittköpen är dock liknande tidigare år, om inte högre. 
När det gäller B2B tycker vi att läget är oförändrat, kanske till och med ser bättre ut. Framförallt VREX har haft ett mycket bra bokningsläge från företag under hösten.

Nyligen lanserade ni en ny e-handelsplattform. Skulle du kunna berätta mer om den och hur den skiljer sig jämfört med er förra?
Bodyflight har integrerat Litium som är en modern e-handelsplattform med ett bokningssystem och nya hemsidor. Det nya affärssystemet ger en lägre totalkostnad och är effektivare än tidigare. Vi kan optimera vår annonsering vilket leder till högre ROAS. Genom en bättre insamling av kunddata når vi nykund till en lägre kostnad.  
Det nya systemet är skalbart till andra verksamheter, både våra egna och andras. Vi kan till exempel erbjuda mindre aktörer tillgång till ett modernt system till en låg instegskostnad, en tjänst som idag saknas på marknaden.

Hur ser vägen framåt ut för er? Vad kommer ni fokusera på och vad vill ni uppnå i närtid? 
Fokus kommer att ligga på expansion av VREX till Sverige och Norden då VR-upplevelser av den kalibern saknas. Investeringskostnaden per VR-center är en tiondel av en ny vindtunnel. Vi har tidigare aviserat en förvärvsplan och ser löpande över intressanta förvärvsobjekt inom upplevelsesegmentet.

Vad ser ni för möjligheter och utmaningar på kort sikt?  
Upplevelsemarknaden är fortfarande väldigt fragmenterad vilket ger stor uppsida för att konsolidera och skapa nya upplevelser. Utmaningarna är den globala ekonomin, där räntor och konjunktur påverkar. Vi har dock klarat året förvånansvärt bra och ser fram emot att fortsätta arbetet mot att bli Sveriges ledande upplevelsebolag för äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser.

Skulle du kunna berätta mer om er konkurrenssituation och hur ni särskiljer er från era konkurrenter?
Vi har få konkurrenter när det gäller premiumupplevelser i Sverige. Både Bodyflight och VREX är i framkant när det kommer till unika upplevelser i Sverige. Vi har lanserat multifunktionsvouchers, vilket gör det möjligt att nyttja presentkorten till bolagets samtliga produkter och tjänster. 
Vi är unika vad gäller vindtunnlar i Stockholm och Göteborg. Våra instruktörer och all den erfarenhet de har gör oss unika på den svenska vindtunnelsmarknaden. 
VREX erbjuder en mer immersiv upplevelse än något annat VR- system i Norden. Vi är de enda som använder Full Body Trackingteknik via Optitrack, ett branschledande motion capture- och 3D-spårningssystem. Det används bland annat i Hollywood vid stora filmproduktioner och när dataspel produceras. VREX erbjuder free roaming för upp till tio spelare samtidigt vilket betyder att spelarna rör sig fritt utan sladdar och spelet streamas direkt till VR-glasögonen.
 

Se hela intervjun på tradevenue.se (https://tradevenue.se/artiklar/intervju-med-bodyflights-vd-31701)

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.