Press
9 Feb, 2024

Bonzun AB (publ) avser kalla till extra bolagsstämma den 12 mars 2024

Uppdaterad:
9 Feb, 2024

Kallelsen sker separat.

Som tidigare meddelats avser styrelsen i Bonzun verka för en nedsättning av aktiekapitalet i Bonzun. Denna avsikt kvarstår då värdet på Bonzuns aktier i dotterbolaget Bonzun Health AB fortfarande föranleder ett nedskrivningsbehov. Det bokförda värdet som var upptaget till ca 23 MKR har i december 2023 skrivits ned med ca 15 MKR.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Johansson, tfVD
Tel: 070-478 31 49
E-post: hakan@seagull.se

Om Bonzun

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé. Bonzun är en aktör inom digital hälsa som erbjuder innovativa lösningar inom reproduktiv och allmän hälsa. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling.

För mer information, vänligen besökwww.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.