Emissioner
20 Jan, 2023
bonzun emission

Bonzun företrädesemission 2023

Uppdaterad:
27 Jan, 2023

Investera i eHälsa

Idag, den 20 januari 2023, inleds teckningsperioden för den tidigare annonserade företrädesemission om ca 15 MSEK i Bonzun AB som pågår fram till och med fredagen den 3 februari 2023. Handel med teckningsrätterna äger rum på First North från och med idag till tisdagen den 31 januari 2023. 

Bonzun är det internationella SaaS-bolaget som i över 10 år legat i framkant inom digitaliseringsarbetet av hälsovårdssektorn. Över affärsområdena Bonzun Evolve och Bonzun IVF vill bolaget med sina mycket skalbara e-tjänster adressera det växande behovet efter verktyg mot psykisk ohälsa respektive infertilitet. Visionen är att bli världsledande inom evidensbaserade digitala hälsotjänster vilket med nuvarande omfattande språkstöd är beroende av offensiva satsningar för ökad försäljning. Genom de samarbets- och ramavtal som Bolaget nyligen signerat, med bland annat Trygghetsrådet, står Bolaget potentiellt inför ett kommersiellt genombrott.

bonzun emission

Bonzun Evolve är självledarskapsprogram som motverkar utbrändhet. Det har en påvisad positiv effekt på stresshantering och självledarskap och baseras på en välbeprövad form av KBT som kallas för ACT, Acceptance and Comittment Training.  Tjänsten genomförs via en dator eller telefon och består av interaktiva övningar och verktyg för att stimulera beteendeförändringar. Programmet ger en sänkning av stressnivån hos användaren genom att öka medvetenhet om stress och återhämtning och hjälper att bilda konkreta strategier för hur man kan förbättra stresshanteringen och i förlängningen upprätthålla en bättre hälsa och livsbalans.

I dagsläget erbjuds programmet på svenska och engelska. Skulle det finnas potential för ytterligare marknader tillåter Bolagets plattform snabb språkanpassning. Bolaget tillhandahåller möjlighet för användaren att efter varje avslutad session även delta i ett telefonmöte med en legitimerad psykolog. 

Bonzuns företrädesemission i sammandrag

  • Emissionslikvid: Cirka 15,1 MSEK
  • Villkor: Varje befintlig aktie per avstämningsdagen ger innehavaren en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter ger härvid rätt att teckna femton (15) nya units. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av valfritt antal units.
  • Teckningsperiod: 20 januari – 3 februari 2023
  • Teckningskurs: 0,25 SEK per unit, motsvarande 0,25 SEK per aktie.
  • Garanti- och teckningsåtaganden: Cirka 70 procent.
  • Teckningsoptioner: Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 ger innehavaren rätt att teckna ytterligare en (1) aktie under tre separata utnyttjandefönster, det första under perioden 1 maj – 31 maj 2023 till en kurs om 0,275 SEK per aktie, det andra under perioden 1 augusti – 31 augusti 2023 till en kurs om 0,30 SEK per aktie och det tredje under perioden 1 november – 30 november 2023 till en kurs om 0,325 SEK per aktie.
bonzun företrädesemission

Bolaget offentliggjorde i december 2022 att man signerat ett ramavtal med Trygghetsrådet innefattande både dess egna anställda och ansluta tjänstemän under omställning. Idag är omkring 35 000 företag och ca 1,1 miljoner tjänstemän anslutna till Trygghetsrådet. Hur många individer som kan komma att omfattas av ramavtalet beror på hur många personer som hamnar under omställning och som behöver hjälp att hantera stress. Under 2020 sökte totalt 22 932 tjänstemän stöd hos Trygghetsrådet och för 2021 var antalet 9 407. Under 2023 förväntas ekonomin försvagas och inflödet av personer i behov av stöd hamna på ungefär 2020 års nivå. Ramavtalet är därmed en stor milstolpe för Bolaget och kan tillsammans med det samarbetsavtal som nyligen ingåtts med Wordapp B.V. avseende Bonzun IVF innebära att Bolaget når en ny kommersiell fas med goda möjligheter att på sikt bli kassaflödespositivt. Utöver genombrottet och ramavtalet med Trygghetsrådet har bolaget ett betydande antal pilotorder ute hos ett stort antal potentiella kunder.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.