Press
11 Jan, 2024

David Mindus föreslås som ny ordförande i Nyfosa

Uppdaterad:
12 Jan, 2024

Valberedningen i Nyfosa AB föreslår enhälligt att den nuvarande styrelseledamoten David Mindus väljs till ordförande i Nyfosas styrelse vid årsstämman den 23 april 2024. Nyfosas nuvarande styrelseordförande Johan Ericsson har som tidigare kommunicerats avböjt omval.

David Mindus är verkställande direktör för AB Sagax som innehar 23,3 % av kapital och röster i Nyfosa AB. Mer detaljerad information om David Mindus finns på Nyfosas hemsida, www.nyfosa.se.
 
”David valdes in som ordinarie styrelseledamot vid årsstämman 2023 i Nyfosa. Det är glädjande att David nu erbjuder sig att ta över rollen som ordförande. David har relevant erfarenhet och branschkunskap, bland annat från AB Sagax och Hemsö Fastighets AB, för att tillsammans med ledning och övriga styrelseledamöter utveckla Nyfosa till gagn för bolagets aktieägare.” säger Johannes Wingborg, valberedningens ordförande.
 
Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras senast i samband med offentliggörande av kallelsen till årsstämman. 
 
Valberedningen består av:

  • David Mindus, utsedd av AB Sagax,
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder,
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,
  • Tobias Kaj, utsedd av Lannebo Fonder, och
  • Johan Ericsson, styrelseordförande i Nyfosa.

Johannes Wingborg är ordförande i valberedningen.
 
Nyfosas årsstämma för 2024 kommer hållas i Stockholm den 23 april 2024.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Johannes Wingborg, valberedningens ordförande, tel 073-964 07 03

Om Nyfosa


Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska, finska och norska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Den 30 september 2023 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till 41 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Denna information är sådan information som Nyfosa är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-01-11 16:55 CET.

Bifogade filer


David Mindus föreslås som ny ordförande i Nyfosa

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.