Press
27 Jul, 2022

Delårsrapport januari - juni 2022

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2022

1 april - 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 32,1 (44,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 4,2 (12,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 3,3 (9,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,22) SEK
 • Substansvärde per aktie 1,31 kr (1,92)

 1 januari - 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 43,2 (88,5) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 4,8 (33,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 2,8 (29,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (0,65) SEK
 • Utdelningar under perioden uppgick till 7 MSEK

 Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Dividend Sweden bytte namn till DS Plattformen AB.
 • Dotterbolaget DS SPAC 2 bytte namn till Dividend Sweden AB.
 • Aktier i Hoi Publishing AB delades ut, värde ca 3 MSEK.
 • Aktier i Malma Logistik AB (publ) delades ut, värde ca 4 MSEK.

 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Dividend Sweden delades ut i sin helhet till DS Plattformens aktieägare och noterades på NGM Nordic SME

 

Detta är sådan information som DS Plattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2022, kl 12.00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Q2-220727.pdf

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.