Bolagsrapporter
21 Aug, 2023

Delårsrapport oktober 2022 - juni 2023

Uppdaterad:
21 Aug, 2023

DELÅRSRAPPORT OKTOBER 2022 - JUNI 2023

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 24 augusti 2023.

1 april - 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,0 (24,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 2,5 (4,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,09) SEK
 • Soliditeten uppgick till 87% (92)
 • Substansvärde per aktie 0,94 (1,11) SEK

  1 oktober - 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,9 (31,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,5 (9,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,19) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Avtal med NOSIUM AB om att genom utdelning ägarsprida aktier om ca 1,8 MSEK tecknades.
 • En riktad emission om 2 MSEK mot NOSIUM AB genomfördes.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • En riktad emission om 1,73 MSEK mot en begränsad grupp investerare genomfördes.
 • En extra bolagsstämma ska genomföras 21 augusti 14:00 där beslut om utdelning av aktier och teckningsoptioner i NOSIUM AB ska tas.
 • På bolagsstämman ska det även tas beslut om att ändra räkenskapsår till kalenderår. Förslaget är att innevarande räkenskapsår ska omfatta en period om 15 månader. Sista dagen i innevarande räkenskapsår blir då 31 december 2023.

 

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2023, kl 08.15 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, info@dividendsweden.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Q2-230821.pdf

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.