Press
27 Jan, 2023

Delårsrapport oktober - december 2022

DELÅRSRAPPORT OKTOBER - DECEMBER 2022

1 oktober - 31 december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,3 (0,0) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -3,0 (-0,1) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,051 (-0,002) SEK
  • Soliditeten uppgick till 92% (87)
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 0,97 (0,01) SEK

 Väsentliga händelser under rapportperioden

  • I och med det förkortade räkenskapsåret publicerades bokslutskommunikén den 11 november och årsredovisningen offentliggjordes den 15 november.
  • En nyemission 5,75 MSEK genomfördes, samtidigt med ett förvärv av en noterad aktieportfölj samt en kontant investering.
  • Årsstämman den 15 december 2022 beslutade om vinstutdelning av Zoomability Int AB genom ägarspridning av aktier till ett värde av ca 2,125 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Ett avtal med KruSwiss Agro AB tecknades, att genom utdelning ägarsprida ca 3,75 MSEK till aktieägarna.

 

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023, kl 08.30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, bo.linden@dividendsweden.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Q4-230127.pdf

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.