Press
22 Nov, 2022

Dividend Sweden tecknar i Green Apps företrädesemission

Green Apps Technologies International AB (publ) som nyligen genomfört en ägarspridning via DS Plattformen AB genomför en företrädesemission mellan 21 november och 9 december.

DIVIDEND SWEDEN TECKNAR I GREEN APPS FÖRETRÄDESEMISSION

Green Apps Technologies International AB (publ) som nyligen genomfört en ägarspridning via DS Plattformen AB genomför en företrädesemission mellan 21 november och 9 december.

Dividend Sweden väljer att nyttja 200 000 teckningsrätter i emissionen då Green Apps är ett intressant bolag med en snabb tillväxtresa under 2022 och med en potentiell stor uppsida inför den planerade noteringen 2023.

Nuvarande aktieägare i Green Apps kan teckna aktier direkt via aqurat.se, via sin bank eller via utskickad teckningssedel. Icke aktieägare kan teckna utan företräde på aqurat.se. Mer information finns på greenapps.tech och aqurat.se.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, bo.linden@dividendsweden.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
221122-Dividend-Sweden-tecknar-i-Green-Apps-foretradesemissi.pdf

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.