Redaktionen
5 May, 2022

Fastighetssektorn på TradeVenue är avklarad för första kvartalet

De fullbevakade bolagen har långt ifrån varit ensamma om att ha lokalhyror som är kopplade till KPI. SBB är troligen det noterade fastighetsbolag som intäktsmässigt står mest att tjäna på att inflationen stiger med bakgrund av att nästan uteslutande ha hyresgäster som kommuner, stat samt offentliga institutioner. För dessa kommer även i sämre tider att ha möjligheten att fullgöra sina skyldigheter och med en genomsnittlig kontraktstid om 11 år är möjligheterna att under överskådlig framtid flytta till andra lokaler begränsade. Däremot har vi kunnat observera olika strategier och verktyg för att riskhantera ränteoron. Bland de på TradeVenue uppmärksammade metoderna finns – utöver ett unikt kundsegment – en stor portfölj av ränteswappar och en geografiskt väldiversifierad riskspridning avseende hyresgäster och geografi.

 

fastigheter analys

 

Analys Fastpartner Q1-22: "Lägre investeringstakt att räkna med"

 

Analys Nyfosa Q1-22: “Fortsatt stark hyres- och vinsttillväxt men osäkerheten ökar"


Analys SBB i Norden Q1-22: "Expansionen får stå tillbaka för en stärkning av balansräkningen"

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.