Bolagsrapporter
4 Jul, 2024
fastpartner delårsrapport första halvåret 2024

Fastpartner: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2024

Uppdaterad:
4 Jul, 2024
  • Hyresintäkterna ökade med 4,0% och uppgick till 1 153,2 (1109,2) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 2,3% och uppgick till 806,7 (788,3) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 70,0 (71,1)%.
  • Förvaltningsresultatet minskade med 15,5% och uppgick till 326,6 (386,7) MSEK, per stamaktie av serie A 1,79 (2,11) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 820 (730) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 33765,0 (33750,1) MSEK. 
  • Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 118,7 (-1503,6) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 372,8 (-904,6) MSEK, per stamaktie av serie A 1,84 (-5,15) kr.
  • Långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A, NRV, uppgick till 96,0 (95,1) kr.
  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1100 MSEK.
Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Stockholm den 4 juli 2024
 
Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2024 kl 13:30.

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.