Press
17 May, 2024

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Kinnevik AB

Uppdaterad:
17 May, 2024
Flaggningsmeddelande i Kinnevik AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556047-9742 Kinnevik AB
InstrumentSE0015810239 Class A shares
InnehavareCMS Sapere Aude Trust Reg.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2024-05-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier15 234 506
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter152 345 060
Andel
 - aktier5,4181 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter26,04293 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 126,04293 % 15 234 506
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT26,04293 % 15 234 506
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagValsten Limited
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagVerdere S.a.r.l.
 - antal rösträtter152 345 060
 - andel av rösträtter26,04293 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter152 345 060
 - andel av rösträtter26,04293 %
 
Kommentar
Explanatory Statement - Notification of Changes in Major Shareholdings, CMS Sapere Aude Trust Reg. Verdere S.à r.l. ("Verdere") is a wholly-owned indirect subsidiary of CMS Sapere Aude Trust Reg. ("CMS Sapere Aude") through Valsten Limited. On 15 May 2024, CMS Sapere Aude contributed its entire direct shareholding in Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik"), 3,880,202 A-shares, to Verdere, referred to as the "Transaction". As a result of the Transaction: 1. Verdere has exceeded 5% of the total number of shares and 25% of the voting rights in Kinnevik, and 2. CMS Sapere Aude's direct holding has fallen below 5% of the voting rights in Kinnevik. The total holding of the group (in which CMS Sapere Aude is the parent company) remains unchanged as a result of the Transaction.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.