Press
3 May, 2022

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nyfosa AB

Flaggningsmeddelande i Nyfosa AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559131-0833 Nyfosa AB
InstrumentSE0011426428 Stamaktie
InnehavareAB Sagax
 
Före transaktionen
Antal aktier28 617 691
Antal rösträtter28 617 691
 
Transaktionen
Datum2022-04-27
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier29 625 685
 - direkt innehavda rösträtter29 625 685
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier15,50898 %
 - direkt innehavda rösträtter15,50898 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 115,50898 % 29 625 685
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT15,50898 % 29 625 685
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSatrap Kapitalförvaltning AB
 - antal rösträtter29 625 685
 - andel av rösträtter15,50898 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter29 625 685
 - andel av rösträtter15,50898 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.