Press
13 Jan, 2022

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nyfosa AB

Flaggningsmeddelande i Nyfosa AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559131-0833 Nyfosa AB
InstrumentSE0011426428 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier9 606 752
Antal rösträtter9 606 752
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-01-12
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier9 506 752
 - direkt innehavda rösträtter9 506 752
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,98 %
 - direkt innehavda rösträtter4,98 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,98 % 9 506 752
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,98 % 9 506 752
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter9 506 752
 - andel av rösträtter4,98 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.