Redaktionen
1 Mar, 2023
Företagsbesök hos Attana

Företagsbesök hos Attana

Uppdaterad:
1 Mar, 2023

Bioteknikbolaget Attana visar upp sitt innovativa laboratorium - TradeVenues aktieanalytiker ger en inblick i bolagets banbrytande forskning och effektiva lösningar som förändrar läkemedelsutvecklingens spelplan. Nedan kommer några insikter från besöket.

Bokslutskommunike 2022

Under första halvan av 2022 hade Attana en ökning i försäljningen till både nya och befintliga kunder. Men efter sommaren upplevde bolaget en nedgång i affärerna då inköp sköts upp till oklar tid och vissa kunder inte betalade sina fakturor i tid. För att hantera den ekonomiska utmaningen var det nödvändigt att pausa utvecklingen av mjukvaran och dra ner på antalet aktiviteter. Bolaget genomförde också en företrädesemission för att säkerställa sin operativa kassa.

Trots de ekonomiska utmaningarna under året levererade Attana mycket, men nådde inte lönsamhet. Världen är fortfarande osäker och det skapar svårigheter för små högteknologiska företag som Attana, men det ger också möjligheter. Bolaget tror fortfarande att deras teknik och erbjudande är framtiden, men vägen dit är inte enkel. För att nå break even behöver de öka antalet försäljningar och forskningssamarbeten. Bolaget sänker kostnaderna och fokuserar på befintliga kunder för att förbättra kassaflödet tills de större affärerna som är på gång kommer.

Unika mätverktyg

Attana har utvecklat patenterade biosensorer som ger bolaget en konkurrensfördel vid uppdragsforskning och selektering av läkemedelskandidater. Dessa biosensorer kan användas för att identifiera biologiska förhållanden och effekter som uppstår när kroppen bearbetar läkemedelsmolekyler. Bolagets tredje generations biosensor kan användas både i ett prekliniskt skede och vid tester på djur och människor (FAS 1 och framåt). Denna teknik möjliggör för Attana att registrera, identifiera och optimera biologiska interaktioner och effekter på ett effektivt sätt. Nuvarande teknik kan inte ersätta djurförsök, men analysverktygets precision kan med fördel användas för att minska antalet prövningar på djur.

Dold potential inom området för diagnostik

Affärsområdet diagnostisk är i huvudsak ett standardiserade mätverktyg som bolaget avser att sälja B2C. Teststickan kan mäta antikropparnas neutraliserande egenskaper mot virus, dvs hur starkt immunförsvaret är, vilket därefter kan användas för att analysera och optimera vaccineringsprocesser. Från bolagets IR-kommunikation har lite uppmärksamhet skänks till detta område. Även om det kan dröja något innan testen erbjuds i bred skala till konsumentmarknaden tror vi att det finnas en stor potential i detta område.

Ett första steg inom affärssegmentet är den immunitetsprofil-test som Attana nyligen tillkännagett är tillgängligt genom Testmottagningen.se. Detta test är särskilt utvecklat för att ge en mer noggrann indikation på effektiviteten av ens antikroppar mot covid-19. Attanas immunitetsprofil-test har potential att bli en betydelsefull produkt som vi tror kan komma att särnoteras framåt i tiden.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.