Emissioner
3 Nov, 2023
Företrädesemission Zoomability

Företrädesemission Zoomability

Uppdaterad:
4 Jan, 2024

Zoomability genomför för närvarande en kapitalanskaffning för att kunna fortsätta sin tillväxtresa. Bolaget grundades 2011 och säljer den egenutvecklade terränggående elrullstolen Zoom Uphill® som främst riktar sig till personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna. Med en hög marknadstillväxt, stort insiderägande samt flera konkurrensfördelar ser framtiden god ut. 

Flera konkurrensfördelar

Elrullstolens design är unik, har ett patenterat chassi samt är fyrhjulsdriven. Detta, i kombination med andra egenskaper såsom en betydligt lägre vikt jämfört med konkurrenternas genomsnitt, skapar ett erbjudande som särskiljer sig från andra alternativ på marknaden för elrullstolar. Fordonets unika egenskaper, kombinerat med ett lägre pris på en av världens största marknader, ger upphov till ett attraktivt erbjudande som har förmågan att öka bolagets omsättning och förbättra resultatet.

Certifieringar och FDA-registrering

För att stärka sin position på den amerikanska marknaden har Zoomability ansökt om en FDA-registrering i USA. Ett godkännande har stora möjligheter att förbättra försäljningen i landet eftersom Zoom Uphill® skulle kunna föreskrivas, upphandlas och finansieras av myndigheter och organisationer i betydligt högre grad jämfört med tidigare. Utöver detta har företaget nyligen erhållit en certifiering som möjliggör statliga subventioner på den europeiska marknaden. Detta, tillsammans med ett FDA-godkännande, stärker företagets position och varumärke.

Stark marknadstillväxt

Zoom Uphill® egenskaper gör att den blir en blandning av en traditionell elrullstol och en elektrisk minifyrhjuling. Eftersom företaget ser båda marknaderna som intressanta så måste man studera bägge för att få en rättvisande bild om marknadspotentialen. År 2021 estimerades elrullstolsmarknaden uppgå till 3,7 miljarder USD och förväntas växa med cirka 13% fram till år 2026. När det kommer till marknaden för eldrivna fyrhjulingar beräknas den uppgå till 3,8 miljarder USD 2030, vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxttakt på ungefär 21%.

Stort insiderägande

Förutom att erbjuda en lösning som är miljövänlig samt förbättrar tillvaron för personer med funktionsnedsättningar i de nedre extremiteterna, är insiderägandet i bolaget också högt. Största ägaren  i Zoomability är styrelseledamoten Ted Tigerschiöld med ungefär 21 % och näst största ägaren, förutom pensionsfonderna i Avanza och Nordnet, är VD Pehr-Johan Fager som äger 2,5 % av aktierna. 

Sammanfattning av teckningserbjudande

  • Villkor: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 25 oktober 2023 erhålls en (1) uniträtt där en (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit i Zoomability. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.
  • Teckningsoptioner av serie TO4: En (1) TO4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Zoomability mellan perioden 1 maj - 15 maj 2024. Teckningskursen för TO4 är 1,20 SEK. 
  • Teckningsperiod: 30 oktober - 13 november 2023
  • Handel med uniträtter: 30 oktober - 8 november 2023
  • Kapitaltillskott före emissionskostnader: 8,0 MSEK
  • Kapitaltillskott efter emissionskostnader: 7,4 MSEK
  • Antal aktier före emission: 8 882 284 
  • Antal aktier efter emission: 17 764 568
  • Teckningskurs: 0,90 SEK per unit, vilket motsvarar 0,90 SEK per aktie
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.