Press
12 Feb, 2024

H & M Hennes & Mauritz AB: Återköp av aktier i H&M i vecka 6, 2024

Uppdaterad:
12 Feb, 2024

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 5 februari 2024 och 9 februari 2024 återköpt sammanlagt 1 344 500 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 27september 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 27 september 2023 till senast den 31 mars 2024 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).

H&M B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum: Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier): per dag (SEK): (SEK):
5 februari 2024 457 800 165,4981 23 991 763
6 februari 2024 220 000 167,1536 23 501 796
7 februari 2024 350 000 150,3946 87 228 868
8 februari 2024 170 000 145,1315 72 565 750
9 februari 2024 146 700 144,6892 67 208 133
Total ackumulerat 1 344 500 140,5112 188 917 358
under vecka 6/2024
Total ackumulerat 16 018 474 159,6985 2 558 125 474
under
återköpsprogrammet

Från och med den 27 december 2023 genomförs samtliga förvärv av Citigroup Global Markets Europe AG för H&M:s räkning på Nasdaq Stockholm. Tidigare förvärv, dvs 27 september 2023 - 22december 2023 genomfördes av Danske Bank. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 9 februari 2024 till 16 018 474 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1629686837 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är1 613 668 363.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt:

Joseph Ahlberg, chef Investor Relations

Telefon: 073-465 93 92

E-mail: joseph.ahlberg@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media (https://hmgroup.com/media.html).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på
Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa
pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS,
Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy.
Ytterligare information finns på hmgroup.com.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.