Redaktionen
1 Feb, 2024
medicintekniksektorn

Hur har det gått för medicintekniksektorn?

Uppdaterad:
13 Feb, 2024

Enligt en rapport från konsultbolaget EY är medicinteknik en sektor som har växt mycket på senare tid, drivet av coronapandemin och det ökade behovet av ny icke-bildgivande diagnostik och forskningsrelaterad utrustning. Det finns dock flera utmaningar som påverkar sektorn, såsom geopolitisk oro, minskad förvärvsaktivitet och lägre erhållen finansiering. Dessutom har både marknadsvärden och multiplar för medicinteknikföretagen sjunkit kraftigt sedan coronapandemin. Om man till exempel tittar närmare på företagens värderingar inom medicinteknik så hade ungefär 50% av ökningen under pandemin raderats vid mitten av 2022.

Finns goda möjligheter till långsiktig tillväxt

Som kan ses ovan står medicinteknikföretagen idag inför flertalet utmaningar. Det finns dock flera faktorer som tyder på att marknaden har goda förutsättningar att få en god långsiktig tillväxt. Till exempel kommer en allt åldrande befolkning öka behovet av befintlig och ny medicinteknisk utrustning. Dessutom kommer det alltid finnas ett ökat behov av bättre behandling för olika sjukdomar för att på så sätt rädda fler liv. 

medicinteknik aktie

En intressant aktie inom medicinteknik

Ett företag inom sektorn som är värt att titta närmare på är Attana, särskilt med tanke på att den genomsnittliga kostnaden för ett läkemedel att nå marknaden uppgår till cirka 15 miljarder SEK. Företaget har utvecklat en produkt som effektiviserar läkemedelsutvecklingen genom att hjälpa företag att urskilja vilka läkemedelskandidater som är värda ytterligare investeringar. Genom att studera utfallen hos de läkemedelskandidater som har blivit validerade av Attanas teknik kan man också se att de har lyckats med just detta. De har nämligen varit över fyra gånger så framgångsrika jämfört med industrigenomsnittet.

aktie medicinteknik

Förutom mätinstrumentet med tillhörande service och förbrukningsvaror, erbjuder företaget även uppdragsforskning och immunitetsprofiler. Med tanke på att företaget dessutom har en välfylld kassa efter emissionen i december samt ett ökat fokus på lönsamhet finns det enligt oss goda möjligheter att företaget lyckas bra framöver.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.