Analys
25 Oct, 2017

Intervju med Irisitys VD Marcus Bäcklund

Irisity offentliggjorde en Q3-rapport i förra veckan som välkomnades av marknaden. Vi på TradeVenue har träffat Irisitys VD Marcus Bäcklund som ger oss en inblick i bolaget samt vad som händer framgent.

 

Kan du kort berätta om dig själv och din bakgrund, samt om vad Irisity bedriver för verksamhet?

”Mitt namn är Marcus Bäcklund och jag har en bakgrund som företagsledare och IT-entreprenör och har arbetat med tillväxtbolag i större delen av min karriär. Jag är sedan 1 januari 2017 VD för Irisity och dessförinnan arbetade jag som investeringschef på Chalmers Ventures.

Irisity utvecklar och levererar intelligent bevakningsteknologi. Bolagets patenterade videoanalysalgoritmer är ett självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete med ledande internationella larmcentralsnätverk, skräddarsyr Irisity bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Irisity levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet runt, där garanti alltid lämnas för att väktare endast skickas vid verifierade intrång.

Irisitys algoritmer är så effektiva att vi kan lämna en unik fellarmsgaranti (fellarm driver negativ uppmärksamhet samt ökad kostnad). Våra kunder konstaterar en mycket stor besparingseffekt, där exempelvis skolbevakaren i genomsnitt reducerar kostnaden för skadegörelse och stöld med 70-80%.”

 

Ni har en ny affärsmodell, kan du berätta mer om det?

”Det stämmer. Vi förändrar nu vår affärsmodell utifrån ett kundbehovsfokus där kunderna betalar vid intrång och inte för fellarm. Detta kan tyckas självklart men är långt ifrån hur bevakningsbranschen hittills fungerat. Företag har istället tvingats betala en hög fast avgift, oavsett om det sker något intrång eller ej. Många företag betalar också stora kostnader för rena fellarm, som förutom ökad kostnad även driver negativ uppmärksamhet. Införandet av Irisitys nya modell kommer ske gradvis för våra existerande kunder och direkt för nya.”

 

Spännande, hur många kunder har ni idag och kan du berätta mer om er tillväxt –och expansionsstrategi? 

”Irisity bevakar idag över 400 objekt för 350 kunder i Skandinavien. Objekt som är allt från det prestigefyllda Skanska projekt Slussen i Stockholm, till de mest problemtyngda förortsskolorna i våra storstäder.

Vad gäller vår expansionsstrategi, avser vi inte att bygga en internationell organisation med lokala kontor utan kommer att expandera genom licensiering. Vi praktiserar en välbeprövad ”mjukvarulicensmodell”, med hög bruttomarginal, ett minimum av investering och förhållandevis låg risk. Under året har ett omfattande förändringsarbete gjorts internt, där vi stärkt våra processer för sälj, kundhantering och utveckling, vilket skapat en stabil grund för tillväxtarbetet under det fjärde kvartalet och nästa år.

Vidare är målsättningen att teckna licenstagare i minst 10 länder/marknader utanför Skandinavien vid utgången av 2018.”

Mer information i bolagspresentationen: http://tradevenue.se/company/irisity

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.