Irisity

Irisity

IRIS

Översikt

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett gigantiskt skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Bolagets produkter och tjänster erbjuds internationellt men majoriteten av kunderna befinner sig i Norden, Baltikum och Europa.

Kalender & Rapporter

24 Feb, 2023Årsrapport 2022

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Altshuler Shaham Trusts LTD11.4 % 11.4 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension7.9 % 7.9 %
Aktiebolaget Westergyllen7.1 % 7.1 %
Chalmers Innovation Seed Fund6.4 % 6.4 %
Pershing, LLC, W94.6 % 4.6 %
State Street Bank and Trust Comp, W94.1 % 4.1 %
Handelsbanken Microcap Sverige3.8 % 3.8 %
Ulf Runmarker3.1 % 3.1 %
Northern Trust Company, London Branch2.8 % 2.8 %
CBNY-FIDUCIAN TECH FD1.9 % 1.9 %
Lista
First North Stockholm
Sektor
Security Services
VD
Marcus Bäcklund
Ordförande
Lennart Svantesson
Noteringsdatum
23 October, 2013

Om Irisity

Irisity är ett världsledande mjukvaruföretag inom teknologin för intelligenta kameralösningar. Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity erbjuder sina kunder en kostnadseffektiv, prediktiv bevakningslösning med hög precision. Bevakningen sker i realtid vilket minskar responstiden samt ökar möjligheterna att agera prediktivt. Irisitys huvudkontor ligger i Göteborg.

Varför ska man investera i Irisity?

  • God finansiell ställning
  • Ökad exponering mot samhällsfastigheter
  • Meriterad företagsledning

Irisitys affärsmodell

Irisitys affärsmodell vänder sig till slutkunden i partnerskap med hårdvaruföretag, vaktbolag och larmcentraler med helhetserbjudande som prenumerationstjänst på SaaS (Security as a Service). Genom att uppgradera mjukvaran till Irisitys lösningar får kunden högsta nivån av säkerhetsövervakning, utan att behöva byta ut befintliga kamerasystem. 

Irisity aktie

Affärsmodellen med en oändligt skalbar produkt såld som prenumerationstjänst ger en god bruttomarginal och samtidigt bra möjligheter att förutse framtida intäkter. Irisitys kunder betalar endast för tjänsten när det skett ett intrång, inte vid fellarm eller när det inte inträffar något.

Irisity marknad

Marknaden för Irisity kan definieras att skydda och/eller bevaka ett område eller en tillgång. Marknaden är omfattande och har en god tillväxt - i synnerhet segmentet för kamerabevakning. Historiskt sett har marknadstillväxten stark korrelation BNP-utvecklingen. Industrin har utmärkts som personalintensiv med rörelsemarginaler kring fem procent vilket bäddar för intelligenta kameralösningar och aktörer som Irisity.

Irisity analys

Inom ramen för intelligent övervakning erbjuder Irisity olika typer av lösningar för specifika användningsområden, bland annat Skolbevakaren som är världsledande inom att i ett tidigt skede upptäcka mobbning på skolgård – redan innan den satt igång. Irisity intelligenta övervakning kan delas in i breda kategorier om larmcentraler, järnväg och transport, byggarbetsplatser, skolor och offentlig miljö, energi och infrastruktur, industri, jord- och skogsbruk samt mer skräddarsydda kundlösningar för att snabbt identifiera ledande indikatorer för olycksfall.

Irisity teknik

Traditionell kameraövervakning genererar dagligen fyra biljoner pixlar vilket skapar ett överflöd av övervakningsdata och därmed en stor felmarginal vad gäller falska larm och förbisedd otillåten mänsklig aktivitet. Problematik kring falska larm med anledning av väder- och vindstörningar skapar också onödigt höga utryckningskostnader.

Irisitys bevakningslösningar är kostnadseffektiva, prediktiva och har hög precision även vid hårt väder och på långa avstånd. Algoritmerna är så precisa och effektiva att Irisity ger sina kunder en unik fellarmsgaranti. Den höga precisionen genererar en betydande besparingseffekt hos kunderna, där ett exempel är Skolbevakaren som i genomsnitt reducerar kostnaden för skadegörelse och stöld i bevakade skolområden med 70-80%.

Realtidsbevakning minskar responstiden på faktiska larm och ökar möjligheterna att agera prediktivt. Möjligheten till prediktivt agerande är själva grundstenen för flera av Irisitys lösningar, bland annat för att skapa trygghet nattetid åt äldre i hemmet samt för att i ett tidigt läge kunna identifiera mobbing på skolgårdar.

Irisity aktie

Irisitys aktie handlas sedan den 23de oktober 2013 på NASDAQ First North Growth Market under tickern “IRIS”. Se den senaste kursutvecklingen för Irisitys aktie på Avanza eller Nordnet.

Irisity analys

För att ta del av den senaste analysen eller kommentaren som skrivs om Irisity på TradeVenue aktieforum kan du ta del av dessa antingen på denna sida eller på vår samlingssida för uppdragsanalyser. Sett till det etablerade internationella nätverket som Irisity har etablerat och och skalbarheten i Irisitys affärsmodell uppger analytiker på Placera och Erik Penser Bank stor potential för Irisitys aktie med höga värderingsintervall.

Irisity strategi

Irisitys strategi inom intelligent övervakning differentierar sig på två huvudsakliga punkter, fokus på utomhusbevakning och strategiskt oberoende av såväl kameraleverantör som larmcentral. För att hålla sig i framkant verkar Irisity kontinuerligt för att:​

  • Patentskydda den egenutvecklade tekniken och programvaran
  • Bevaka utvecklingen av konkurrerande tekniker
  • Etablera starka partnerskap med aktörer inom säkerhetssektorn.

Irisity satsar på internationell expansion utanför Skandinavien via en cloudbaserad mjukvaru- och tjänstemodell. Expansionen sker i samarbete med väl utvalda ledande säkerhetsaktörer på respektive marknad till vilka Irisity licensierar algoritmer och operatörsdelningsnät. Irisity avser med andra ord inte bygga en internationell organisation med lokala kontor. Mjukvarulicensmodellen bedöms ha god bruttomarginal, ett minimum av investering och förhållandevis låg risk.

Irisity nyheter

Den senaster nyheterna för Irisity går att hitta på TradeVenue som sammanföra både de pressreleaser och nyheter som berör bolaget. Vidare finns det ett aktieforum för Irisity där läsare kan ta del av de senaste tankarna och synpunkterna som berör Irisity.

Irisity avanza

Irisity forum

Vill du diskutera Irisity aktie med andra? I så fall har du landat på rätt sida. I kommentarsfältet kan du enkelt dela dina tankar om bolaget men även ta in andras reflektioner om Irisity. 

Forum

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.