Irisity

Irisity

IRIS

Översikt

Irisity är ledande leverantör av AI-driven programvara för videoanalys. Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett gigantiskt skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Bolagets produkter och tjänster erbjuds internationellt men majoriteten av kunderna befinner sig i Norden, Baltikum och Europa.

Irisity aktie

Kalender & Rapporter

15 Aug, 2024Delårsrapport 2024-Q2
14 Nov, 2024Delårsrapport 2024-Q3

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension14.9 % 14.9 %
Aktiebolaget Westergyllen7.5 % 7.5 %
Sun Red Beach Growth Partners APS6.4 % 6.4 %
Altshare Trusts LTD6.1 % 6.1 %
Chalmers Innovation Seed Fund5 % 5 %
Ulf Runmarker4.9 % 4.9 %
Hans Andersson Holding AB2.6 % 2.6 %
Bo Perninger2.2 % 2.2 %
Lars Witte1.4 % 1.4 %
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag1.2 % 1.2 %
Lista
First North Stockholm
Sektor
Säkerhetstjänster
VD
Keven Marier
Ordförande
Bjørn Skou Eilertsen
Noteringsdatum
23 October, 2013

Bolagsrapporter Irisity

Insiderhandel Irisity

0 - 0 av 0

Om Irisity

Irisity är ett världsledande mjukvaruföretag inom teknologin för intelligenta kameralösningar. Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity erbjuder sina kunder en kostnadseffektiv, prediktiv bevakningslösning med hög precision. Bevakningen sker i realtid vilket minskar responstiden samt ökar möjligheterna att agera prediktivt. Irisitys huvudkontor ligger i Göteborg.

Varför ska man investera i Irisity?

  • God finansiell ställning
  • Ökad exponering mot samhällsfastigheter
  • Meriterad företagsledning

Irisitys affärsmodell

Irisitys affärsmodell vänder sig till slutkunden i partnerskap med hårdvaruföretag, vaktbolag och larmcentraler med helhetserbjudande som prenumerationstjänst på SaaS (Security as a Service). Genom att uppgradera mjukvaran till Irisitys lösningar får kunden högsta nivån av säkerhetsövervakning, utan att behöva byta ut befintliga kamerasystem. 

Irisity aktie

Affärsmodellen med en oerhört skalbar produkt såld som prenumerationstjänst ger en god bruttomarginal och samtidigt bra möjligheter att förutse framtida intäkter. Irisitys kunder betalar endast för tjänsten när det skett ett intrång, inte vid fellarm eller när det inte inträffar något.

Irisity marknad

Marknaden för Irisity kan definieras att skydda och/eller bevaka ett område eller en tillgång. Marknaden är omfattande och har en god tillväxt - i synnerhet segmentet för kamerabevakning. Historiskt sett har marknadstillväxten haft en stark korrelation med BNP-utvecklingen. Industrin har utmärkts som personalintensiv med rörelsemarginaler kring fem procent vilket bäddar för intelligenta kameralösningar och aktörer som Irisity.

Irisity analys

Inom ramen för intelligent övervakning erbjuder Irisity olika typer av lösningar för specifika användningsområden, bland annat Skolbevakaren som är världsledande inom att i ett tidigt skede upptäcka mobbning på skolgård – redan innan den satt igång. Irisity intelligenta övervakning kan delas in i breda kategorier om larmcentraler, järnväg och transport, byggarbetsplatser, skolor och offentlig miljö, energi och infrastruktur, industri, jord- och skogsbruk samt mer skräddarsydda kundlösningar för att snabbt identifiera ledande indikatorer för olycksfall.

Irisity teknik

Traditionell kameraövervakning genererar dagligen fyra biljoner pixlar vilket skapar ett överflöd av övervakningsdata och därmed en stor felmarginal vad gäller falska larm och förbisedd otillåten mänsklig aktivitet. Problematik kring falska larm med anledning av väder- och vindstörningar skapar också onödigt höga utryckningskostnader.

Irisitys bevakningslösningar är kostnadseffektiva, prediktiva och har hög precision även vid hårt väder och på långa avstånd. Algoritmerna är så precisa och effektiva att Irisity ger sina kunder en unik fellarmsgaranti. Den höga precisionen genererar en betydande besparingseffekt hos kunderna, där ett exempel är Skolbevakaren som i genomsnitt reducerar kostnaden för skadegörelse och stöld i bevakade skolområden med 70-80%.

Realtidsbevakning minskar responstiden på faktiska larm och ökar möjligheterna att agera prediktivt. Möjligheten till prediktivt agerande är själva grundstenen för flera av Irisitys lösningar, bland annat för att skapa trygghet nattetid åt äldre i hemmet samt för att i ett tidigt läge kunna identifiera mobbing på skolgårdar.

Irisity aktie

Irisitys aktie handlas sedan den 23 oktober 2013 på NASDAQ First North Growth Market under tickern “IRIS”. Se den senaste kursutvecklingen för Irisitys aktie på Avanza eller Nordnet.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView
Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Varför vill man investera i Irisity och industrin för säkerhetslösningar? 

Investering i Irisity och säkerhetsindustrin kan vara intressant av flera skäl. Irisity är ett mjukvarubolag som utvecklar analysalgoritmer för IP-kameror som kan larma vid intrång eller spåra mänsklig aktivitet, vilket kan leda till kostnadsbesparingar på upp till 70% för bevakningsbolag. Bolaget har även utvecklat algoritmer för att agera prediktivt och varna för misstänkt eller våldsamt beteende på offentliga platser eller fall på äldreboenden. Irisitys algoritmer är världsledande och samarbetar med tekniska partners som Axis, Milestone, Mobotix, Intel och Genetec, samt de ledande bevakningsbolagen G4S och Securitas. Säkerhetsindustrin är konservativ, decentraliserad och har långsam digitalisering, vilket gör att Irisity har potential att slå sig in hos flera nyckelaktörer i ekosystemet som kan verifiera bolagets teknologi.

 

Irisity analys

För att ta del av den senaste analysen eller kommentaren som skrivs om Irisity rekommenderar vi att besöka Irisitys hemsida alternativt Penser Acess som bevakar bolaget. Sett till det etablerade internationella nätverket som Irisity har etablerat och och skalbarheten i Irisitys affärsmodell uppger analytiker på Placera och Erik Penser Bank stor potential för Irisitys aktie med höga värderingsintervall.

När man analyserar säkerhetsbranschen och ett bolag som Irisity är det viktigt att ta hänsyn till den ökande efterfrågan på säkerhetslösningar i samhället och den tekniska utvecklingen inom kameraövervakning. Det är också viktigt att utvärdera konkurrensen på marknaden och hur Irisitys produkter och tjänster står ut på marknaden. Bolagets internationella närvaro och förmåga att anpassa sina lösningar för olika applikationsområden kan också vara en fördel att beakta. Dessutom bör man ta hänsyn till eventuella regleringar och lagar som kan påverka branschen och bolaget.

Under 2017 och 2018 skrev TradeVenue analyser om Irisity, ni finner dessa nedan. 

Irisity strategi

Irisitys strategi inom intelligent övervakning differentierar sig på två huvudsakliga punkter, fokus på utomhusbevakning och strategiskt oberoende av såväl kameraleverantör som larmcentral. För att hålla sig i framkant verkar Irisity kontinuerligt för att:​

  • Patentskydda den egenutvecklade tekniken och programvaran
  • Bevaka utvecklingen av konkurrerande tekniker
  • Etablera starka partnerskap med aktörer inom säkerhetssektorn.

Irisity satsar på internationell expansion utanför Skandinavien via en cloudbaserad mjukvaru- och tjänstemodell. Expansionen sker i samarbete med väl utvalda ledande säkerhetsaktörer på respektive marknad till vilka Irisity licensierar algoritmer och operatörsdelningsnät. Irisity avser med andra ord inte bygga en internationell organisation med lokala kontor. Mjukvarulicensmodellen bedöms ha god bruttomarginal, ett minimum av investering och förhållandevis låg risk.

Irisity nyheter

De senaste nyheterna om Irisity kan hittas på TradeVenue, som sammanför både pressmeddelanden och nyheter som rör bolaget. Dessutom finns det ett aktieforum för Irisity där läsare kan ta del av de senaste tankarna och åsikterna som rör Irisity.

Genom att prenumerera på Irisitys pressutskick kan du enkelt hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna om bolaget. Prenumerera på bolagets utskick nedan för att få pressutskicken direkt till din inkorg, så att du inte missar några viktiga uppdateringar eller utvecklingar.

Irisity avanza

Vanliga frågor om Irisity

På vilken börs är Irisity listad?
Vilken sektor tillhör Irisity?
När börsnoterades Irisity?
Var kan man läsa mer om Irisity?

Irisity forum

Om du är intresserad av Irisity och dess mjukvarulösningar inom säkerhetsbranschen, är du välkommen att diskutera företaget med andra aktieägare eller personer som delar ditt intresse. Använd kommentarsfältet nedan för att utbyta dina åsikter, ställa frågor eller dela med dig av din kunskap.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.