Press
11 Nov, 2022

Irisity AB (publ) rapporterar ett kvartal påverkat av försäljningsfluktuationer.

VD kommenterar tredje kvartalet:

Irisity fortsätter att fokusera på stora internationella kunder och långsiktiga projekt. Under tredje kvartalet har flera avtal skjutits upp till efterföljande period. Kvartalet belastades även av ett avbrutet projekt i Sydamerika som uppgick till 6 MSEK och en marknad i Sverige som överskuggades av integritetsmyndigheten IMY:s långa tillsynsprocess. Nettoomsättningen minskade med 24% till 13,3 MSEK (17,2). Bruttomarginalen uppgick till 67,6 procent (59,1) och den månatliga återkommande intäkten (MRR) var 4,7 miljoner kronor (5,5) Q/Q.

EBITDA uppgick till -14 MSEK (0,9) på grund av försäljning som skjutits upp till efterföljande kvartal. Nettoresultatet var negativt på grund av stora avskrivningar på goodwill och immateriella tillgångar efter förvärvet av Agent Vi. Kassaställningen och kassaflödet har påverkats av uppskjuten försäljning och sena kundbetalningar, men också stärkts av genomförda kostnadsbesparingar. Efter periodens utgång har bolaget tecknat en lånefacilitet som tillsammans med övriga krediter ger bolaget en kontant likviditet per den första oktober om 55 miljoner kronor, vilket förväntas täcka bolagets kapitalbehov fram till positivt kassaflöde.

I samband med att bolaget publicerade sin ekonomiska uppdatering för Q3 den 27 oktober utlöstes en omfattande handel i aktien. Merparten av nettoförsäljningsvolymen utgjordes av tidigare AgentVi-ägares aktier som nyligen släppts från lock-up, vilka såldes genom betalningsombudet Altshuler.

Vi fortsätter att bygga upp vår internationella pipeline och upprepar vägledningen från den finansiella uppdateringen den 27 oktober, där vi förväntar oss ett fjärde kvartal med försäljning som överstiger förra årets fjärde kvartal såväl som tidigare kvartal i år. 

Marcus Bäcklund

Nyckeltal under tredje kvartalet 2022:
  •           Nettoomsättning 13,3 Mkr (17,2).

  •           Aktiverat arbete 3,9 Mkr (3,5).

  •           Bruttomarginal 67,6 procent (58,7).

  •           EBITDA -14 MSEK (0,9).

  •           Resultat efter skatt -40,5 MSEK (-2,5).

  •           Likvida medel vid periodens slut 18 MSEK (163,4).

  •           MRR vid utgången av kvartalet 4,7 MSEK (5,5) Q/Q.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEOAnna Forsberg, Irisity interim CFO

Phone: +46 771 41 11 00Phone: ‭+46 72 504 69 17‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

E-mail: marcus.backlund@irisity.comE-mail:anna.forsberg@irisity.com

Denna information är information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, kl 08:00 CET den 11 november 2022.

About Irisity

Irisity AB (publ) is a world-leader in AI-powered video analytics solutions for enhanced safety and security. As of October 13, 2021, Agent Vi is part of Irisity. Founded in 2006, Irisity has offices in Sweden (HQ), Israel, North and South America, UAE, Denmark, Japan and Singapore. The combined company is serving a network of integrators, distributors, and technology partners globally.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS, Certified Adviser: Erik Penser Bank AB +46 8 463 83 00 certifiedadviser@penser.se

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.