Nyhet
13 Sep, 2023

JONDETECH: AVSER GENOMFÖRA FÖRETRÄDESEMISSION OM 41 MLN KR

nyemissioner
företrädesemission
Uppdaterad:
13 Sep, 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Jondetech meddelar att bolaget avser genomföra en företrädesemission, uppta brygglånefinansiering, avsluta bolagets finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 1, samt avbryta bolagets riktade emission.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen kommer vid fullteckning tillföra Bolaget cirka 40,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 kan bolaget erhålla ytterligare högst cirka 51,0 samt 61,3 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 88,7 procent av så kallade teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden, toppgarantiåtaganden och top-downgarantiåtaganden.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0:28 kronor per unit, motsvarande 0:04 kronor per aktie.

I samband med företrädesemissionen har Jondetech beslutat att uppta brygglånefinansieringen om totalt 9,0 miljoner kronor från långivarna.

"Brygglånefinansieringen löper med en marknadsmässig ränta om 2,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod och återbetalas med emissionslikvid", uppger bolaget.

Vidare har bolaget ingått överenskommelse med sin samarbetspartner Wiser om att den riktade emission som beslutades den 2 mars 2023 till Wiser ska avbrytas.

"Wiser har i stället åtagit sig att teckna aktier i bolaget i utbyte mot att de tecknade aktierna betalas för genom kvittning av fordringar Wiser som har gentemot bolaget", heter det.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.