Nyhet
9 Nov, 2023

K-FASTIGHETER: FÖRVALTNINGSRESULTAT 28,9 MLN KR 3 KV (36,3) (NY)

Uppdaterad:
9 Nov, 2023

(Tillägg: från stycke fem)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget K-Fastigheters hyresintäkter uppgick till 120 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2023 (102).

Koncernens bruttoresultat för kvartalet uppgick till 87,0 miljoner kronor (77,9), varav driftsöverskott hänförligt till fastighetsförvaltning uppgick till 81,1 miljoner kronor (69,3) och bruttoresultat hänförligt till projekt- och entreprenadverksamhet uppgick till 5,9 miljoner kronor (8,6).

Förvaltningsresultatet landade på 28,9 miljoner (36,3).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerades till -171 miljoner kronor (56,4).

Efter skatt blev resultatet -118 miljoner kronor (116).

Under tredje kvartalet färdigställde och överlämnade K-Fastigheters byggorganisation 76 lägenheter till bolagets förvaltningsorganisation.

Totalt består nu bolagets bostadsportfölj av 4.078 lägenheter vid kvartalets utgång och 1.886 lägenheter under produktion.

"Som tidigare meddelats kommer merparten av våra byggstarter att ske under det fjärde kvartalet", skriver vd Jacob Karlsson i rapportens vd-ord och tillägger längre ned:

"Med detta sagt och givet att nödvändiga tillståndsprocesser tenderar att vara långa kan dock vissa planerade projekt glida över årsskiftet, vilket skulle innebära att vi inte riktigt når 1.000 byggstarter under 2023 utan projekt flyttas för start under 2024 i stället."TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.