Bolagsrapporter
9 Jul, 2024

Kinneviks delårsrapport 1 januari – 30 juni 2024

Uppdaterad:
9 Jul, 2024

“Under det andra kvartalet togs det andra och största steget i försäljningen av Tele2, och vi genomförde vår extra kontantutdelning om 6,4 Mdkr. Kinnevik har nu en portfölj helt fokuserad på tillväxtbolag och starka finansiella resurser som möjliggör för oss att fånga de många möjligheter som vår portfölj och marknaden erbjuder. Under kvartalet fortsatte våra kärninnehav - Cityblock, Mews, Pleo, Spring Health och TravelPerk - att leverera starka operationella resultat som grupp, vilket gav visst stöd till vårt substansvärde som mötte kraftigt krympande multiplar på de publika marknaderna. Vi fortsätter att aktivt söka upp investeringsmöjligheter i de bolag där vi har störst övertygelse. Vi gör detta genom att dra nytta av vår starka kassa och förmåga att investera långsiktigt, och förutser att vår omallokering av kapital kommer att intensifieras under det andra halvåret."

Georgi Ganev, Kinneviks, vd

Viktiga händelser

 • I andra kvartalet slutfördes det andra steget i försäljningen av hela vårt innehav i Tele2 till iliad/NJJ, vilket omfattade 9.391 Mkr i försäljningsintäkter utöver de 2.840 Mkr netto som mottogs i första kvartalet. Transaktionens tredje och sista steg om 637 Mkr, efter avräkning av erhållen utdelning om 23 Mkr, förväntas att slutföras under tredje kvartalet 2024
 • Årsstämman den 3 juni 2024 beslutade om en extra kontantutdelning på 23 kr per aktie, eller totalt 6,4 Mdkr. Detta följer den översyn av kapitalstrukturen som styrelsen genomfört med anledning av försäljningen av Tele2
 • I enlighet med vår prioritering att påskynda vår portföljkoncentration genom proaktiv kapitalallokering köpte vi befintliga aktier i Cityblock för totalt 177 Mkr och deltog i Recursions nyemission på USD 200m under kvartalet, efter våra investeringar i Mews och Pleo under första kvartalet 2024
 • Värdet på vår onoterade portfölj skrevs ner med 7 procent i kvartalet, främst drivet av minskande multiplar i våra innehavs publika jämförelsebolag
 • Våra kärninnehav - Cityblock, Mews, Pleo, Spring Health och TravelPerk - fortsatte att leverera på våra operationella förväntningar som grupp, med en genomsnittlig organisk tillväxt på mer än 70 procent under de senaste tolv månaderna och betydande steg mot lönsamhet

Investeringsverksamhet

 • Vi investerade 598 Mkr under kvartalet, varav 177 Mkr i kärninnehavet Cityblock genom köp av befintliga aktier, och 103 Mkr i det nyare portföljbolaget Recursion
 • Under första halvan av 2024 har vi investerat 625 Mkr i våra kärninnehav Cityblock, Mews och Pleo
 • 198 Mkr investerades i Oda under kvartalet, en följd av vårt åtagande i samband med bolagets sammanslagning med Mathem
 • Vi stängde det andra steget om 9,4 Mdkr av vår försäljning av Tele2, vilket innebär att vi stängt två av tre steg av vår försäljning om totalt 13 Mdkr under första halvåret 2024

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 39,3 Mdkr (140 kr per aktie), en minskning med 2,3 Mdkr eller 4,7 procent under kvartalet och 8,4 Mdkr eller 16 procent jämfört med andra halvåret 2023, justerat för den extra kontantudelningen om 6,4 Mdkr
 • Nettokassan uppgick till 12,8 Mdkr efter extrautdelningen om 6,4 Mdkr under kvartalet, eller 13,5 Mdkr proforma det tredje och sista steget av Tele2-försäljningen

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Från och med den 9 juli har Christian Scherrer och Akhil Chainwala utsetts till nya medlemmar i Kinneviks ledningsgrupp. Vidare har Mattias Andersson, General Counsel, beslutat att lämna Kinnevik, och Andreas Bernström, Senior Investment Director, övergått till en roll som Operating Partner

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CEST för att presentera resultatet.

Länk till webcasten (för att lyssna): https://edge.media-server.com/mmc/p/jdxb58ra

De som önskar ställa frågor under telefonkonferensen är välkomna att registrera sig via nedan länk. Deltagare får telefonnummer och kod i samband med registreringen. Ring gärna in ett par minuter innan telefonkonferensen börjar.

Länk till telefonkonferensen (för deltagare): https://register.vevent.com/register/BI1b89053e3d6e4724a79c9524359f3dd7

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.