Redaktionen
1 Aug, 2023
Kommentar: WTPG guidar för H1 2023 - Optimistiska framtidsutsikter

Kommentar: WTPG guidar för H1 2023 - Optimistiska framtidsutsikter

Uppdaterad:
1 Aug, 2023

Sammanfattning

White Pearl Technology Group visar på robust tillväxt genom sin diversifierade affärsmodell, vilket har motstått inflationen och överträffat 30 procent organiskt.

 • WTPG publicerar förhandsinformation om ett framgångsrikt halvår inför den kommande halvårsrapporten som planeras att publiceras den 31 augusti. 
 • WPTG kommenterar en förväntad organisk tillväxt om 30-35 procent för H1-23 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta gäller samtliga intäktsben, varav basen för återkommande intäkter (prenumeration och eftermarknad) påvisade kraftigast tillväxt.
 • Tillväxt per segment för H1 2023 jämfört med H1 2022:
  • Försäljning av hårdvara ökade med över 60%
  • Intäkter från mjukvarulicenser ökade med över 30%
  • Intäkter från prenumerationer och SaaS-övergången ökade med över 75%
  • Tjänsteimplementering ökade med 35%
  • Stöd och underhåll av löpande intäkter ökade med över 50%.
 • WTPGs globala närvaro har möjliggjort effektiv hantering av inflationstryck på lönekostnadsfronten och har medgett en framgångsrik hantering av valutaförändringar i tillväxtregioner.
 • Bolaget kommenterar en stark orderbok som kommer att behandlas under H2 2023 där man förväntar sig god vinstvisibilitet.

Kommentar

WTPG ger starka indikationer om ett mycket imponerande första halvår med 30-35% organisk tillväxt vad gäller omsättningen. Detta trots utmanande markandsförhållanden. Utöver siffrorna i sig är det även intressant att den procentuellt största andelen tillväxt förväntas komma från verksamheter med återkommande karaktär, vilket långsiktigt skulle bidra till ett mer stabilt kassaflöde och vinstvisibilitet. Dessutom antyder bolagets orderbok att den inslagna vägen kommer att fortsätta under andra halvåret. 

Aktien handlades upp på beskedet och vid börsens stängning 24 juli 3034 värderades aktien till 6,58 SEK, en uppgång med 13,45 procent. Den 31 augusti förväntas de faktiska siffrorna presenteras och vi på TradeVenue väntar förväntansfullt tillsammans med över 4 000 andra aktieägare från nätbankerna Avanza och Placera.

Engelsk översättning

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.