Press
24 Jul, 2023

White Pearl Technology Group AB: Trade Update: White Pearl Technology Groups diversifierade affärsmodell står emot inflationen - levererar starkt tillväxt, överstigande trettio procent

Uppdaterad:
24 Jul, 2023

White Pearl Technology Groups globalt spridda leverans av IT-tjänster står effektivt emot trycket från inflationen, och företagsgruppen gör en robust operativ och ekonomisk prestation det första halvåret (januari till juni 2023) som nylistat företag på Nasdaq First North Growth Market. Den förväntade omsättningen väntas öka med 30-35 procent jämfört med samma period 2022, och genereras från organisk tillväxt. 

Hög inflation i kombination med den intensiva utvecklingstakten i IT-industrin gör att marknaden skickar motstridiga signaler. Paradoxen ligger i hur inflationen påverkar kostnadssidan, speciellt för löner, vilket gör att många It-företag drar ner på arbetsstyrkan samtidigt som efterfrågan på IT-tjänster och -produkter ökar.

- Vi klarar tycket från inflationen bra på grund av White Pearl Technology Groups globalt spridda affärsmodell. Vi har lönekostnader i nyckelregioner som Indien samt nedpressad valuta på några av våra tillväxtmarknader som Sydafrika och Egypten. Vi lyckas hantera inflationen och valutautmaningarna och våra totala vinster ökade också markant. Inom våra diversifierade intäktssegment, inklusive hårdvara, mjukvara, prenumerationer, tjänster och löpande intäkter ser vi en stark tillväxt. Det illustrerar vår affärsmodells motståndskraft i den marknadsturbulens som rått de senaste sex månaderna. Det goda resultatet bekräftar att vår diversifierade affärsstrategi klarar att buffra globala kriser och att vi även då kan leverera värde till våra aktieägare, säger Marco Marangoni, CEO, White Pearl Technology Group.

- Vi har en stabil orderbok och väl påfylld pipeline av beställningar. Därför är vi övertygade om att vi fortsatt kommer att göra en stark prestation under det kommande finansiella halvåret. Därutöver kan vi se att White Pearl Technology Groups beprövade affärsmodell är en bra grund att stå på när vi går vidare med vår tillväxtstrategi att säkra mer affärer på de mer mognare marknaderna där listningen på First North Growth Market markerar starten på den ambitiösa resa vi står inför, säger Marco Marangoni.

Den fullständiga halvårsrapporten för 2023 kommer att publiceras den 31 augusti.

Tillväxt per segment: Analys av den uppskattade tillväxte, per segment i ungefärliga procent för H1 2023 jämfört med H1 2022:
  • Hårdvaruförsäljningen ökade med över 60% drivet av stark efterfrågan på infrastruktur på grund av kundernas accelererade sin digitala anpassning.
  • Licensintäkter från mjukvara ökade med över 30% då kunderna ökade implementeringen av
  • egenutvecklade plattformar.
  • Abonnemangsintäkterna ökade kraftigt med över 75% i takt med att SaaS ökade kraftigt tillväxt inom flera olika sektorer.
  • Implementering av tjänster ökade stadigt med 35%, om än på en stor bas, i takt med att digitala transformationsuppdragen ökade.
  • Intäkter från support och underhåll ökade med över 50% och gav stabila återkommande intäkter.

Ledningens kommentar: WPTG är starkt positionerat för framtida tillväxt med en diversifierad verksamhet och global leverans som trots de omvälvande förändringarna på marknaden är motståndskraftig. Vår orderstock är fortsatt solid i alla segment och regioner. En stark efterfrågan driver på omsättningen när företag fortsätter att prioritera strategiska digitala projekt. Vi har en hög grad av visibilitet in i andra halvåret 2023 baserat på vår nuvarande orderbok. Därför anser vi att WPTG är strategiskt positionerat för att navigera i den pågående osäkerheten och dra nytta av potentialen i den digitala omvandlingen.

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2023 klockan 8.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Marangoni, VD, White Pearl Technology Group,

E-mail: ir@whitepearltech.com,Telefon: +598 93 370 044

Jenny Öijermark, IR-Manager, White Pearl Technology Group,

E-mail: jenny.oijermark@whitepearltech.com,Telefon +46 0707 340 804

White Pearl Technology Group's certified Adviser är Swedish North Point Securities AB. 

OM WHITE PEARL TECHNOLOGY GROUP

White Pearl Technology Group består av 28 företag som är verksamma inom informationsteknik. De är diversifierade IT-företag som säljer sina egna lösningar och produkter samt tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Koncernen har närvaro i trettio länder över hela världen. Koncernens verksamhet är för närvarande inriktad på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika. www.whitepearltech.com

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.