Press
25 Jan, 2024

Kommuniké från extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Uppdaterad:
25 Jan, 2024

Vid extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ) den 24 januari 2024 i bolagets lokaler på Bondegatan 21 i Stockholm fattades bland annat nedanstående, huvudsakliga beslut. För med detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen.

5. Utökning av antalet styrelseledamöter

Beslut: Att utöka det maximala antalet styrelseledamöter till sex

6. Val av styrelsen

Beslut: Att till ny styrelseledamot välja Catherine Ehrensvärd och Fredrik Burvall

7. Justering av totalt styrelsearvode

Beslut: Att med hänsyn till punkt 6 justera det totala styrelsearvodet till 330 000 kr

8. Utgivande av teckningsoptioner

Beslut: Att godkänna Teckingsoptionsprogram enligt Appendix 1.1

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på företagets webbsida,https://beyondframes.com/investors

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.