Press
15 May, 2023

Marco Marangoni - ny vd för DS Plattformen

Uppdaterad:
15 May, 2023

En konsekvens av det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited som DS Plattformens årstämma beslutade om, är att Marco Marangoni tar över vd-posten på DS Plattformen från Bo Lindén. 

MARCO MARANGONI - NY VD FÖR DS PLATTFORMEN

En konsekvens av det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited som DS Plattformens årstämma beslutade om, är att Marco Marangoni tar över vd-posten på DS Plattformen från Bo Lindén. 

Att vd-bytet skulle äga rum i samband med det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited, kommunicerades i ett tidigare pressmeddelande från den 21 december 2022. Bytet sker för att spegla förändringarna i bolagets verksamhet som följer av förvärvet.

Marco Marangoni är vd i White Pearl Technology Group sedan 2020 och har över trettio års erfarenhet från ledande befattningar i flera multinationella IT-företag i Europa, Sydamerika, Afrika och Mellanöstern. Han har en administrativ och kommersiell teknisk examen från Milano, ITC.

Mer information om förvärvet finns att läsa i kommunikén från årsstämman den 11 april 2023.

För ytterligare information kontakta:

Marco Marangoni, CEO, White Pearl Technology Group 

E-post: hr@whitepearltech.com 

Telefon: +598 93 370 044

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MarcoMarangoni.png
Press-release-sw-150523.pdf

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som historiskt investerat i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar. Bolagets verksamhet kommer dock att ändras i enlighet med vad årsstämman beslutat om.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.