Press
30 Nov, 2022

Moody's bekräftar Fastpartners kreditbetyg Baa3 men justerar utsikterna från stabila till negativa

Moody's har, mot bakgrund av de förändrade marknadsförutsättningarna med stigande marknadsräntor och försämrad ränteteckningsgrad som följd, beslutat att ändra Fastpartners utsikter från stabila till negativa. Denna justering belyser de förändrade marknadsförutsättningarna på kapitalmarknaden samt de stigande marknadsräntorna till följd av inflationen i ekonomin.

Stockholm den 30 november 2022

 
För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65
E-post: svenolof.johansson@fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl 10:25.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.