Press
20 Feb, 2024

New Jersey Division of Gaming Enforcement har avslutat sin utredning av Evolution AB utan åtgärd

Uppdaterad:
20 Feb, 2024

Evolution AB har blivit informerade av New Jerseys spelmyndighet, New Jersey Division of Gaming Enforcement (NJDGE), att de har genomfört en utredning om anklagelser om misskötsamhet riktade mot Evolution, denna utredning har avslutats utan vidare åtgärder för bolaget.

I november 2021 mottog NJDGE en rapport från en oidentifierad firma som hävdade att Evolution misskött sig. Efter att rapporten inlämnats påbörjade NJDGE en utredning av anklagelserna för att bedöma om de hade någon grund.

NJDGE fann inga bevis på att Evolution sanktionerat, främjat, tillåtit eller på annat sätt väsentligen dragit nytta av att dess produkter erbjudits av operatörer på marknader som av NJDGE anses vara otillåtna.

Evolution gjorde även en internutredning. Evolution bedömde att dess due diligence- och regelefterlevnadsprocesser var tillräckliga, bolaget tog dock tillfället i akt och har genomfört ytterligare förbättringar. NJDGE ger sitt stöd åt de förbättringar Evolution har genomfört. De förbättrade områdena var inte kopplade till några regelöverträdelser.

NJDGE:s utredning av ärendet har avslutats utan vidare åtgärder.

Vid frågor från investerare, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com

Denna information är sådan som Evolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024 klockan 08.30 CET.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.