Analys
7 Apr, 2022

Nowo | Nowonomics analys

Nowonomics analys

Om Nowonomics

Nowonomics AB är ett svenskt fintechbolag grundat år 2015 vars spar-applikation Nowo erbjuder digitala substitut till traditionella spartjänster. Nowo verkar för långsiktigt värdeskapande till sina medlemmar och erbjuder komplement till pensionssparandet. Nowo vill med sin plattform och dess funktioner sänka trösklarna till optimal privatekonomi genom att enkelt integrera det med vardagen.

 → Se aktie hos Avanza

 → Analysera hos Tradingview

Nowo | Sparplattformen

Navet för plattformen är Nowos sparapp som kan liknas med motsvarande passiva intäkter fast för sparande. Idag sammanför applikationen element om fondförvaltning, återbäring vid handel (s.k. ”cashbacks”), affiliate-nätvek och användarvänligt sparande. Funktionerna är kopplade till ditt befintliga bankkort och ditt konto på Nowos app. Sammantaget fungerar Nowos komponenter som ett flertal ränta-på-ränta snurror i bakgrunden av vardagen.

Autospar – autospar är en funktion där du överför en fast procentsats på varje kortköp till ditt sparande i Nowo Global Fund. Detta ett cykliskt sparande där du sparar mer under de perioder du är mer frikostig och vice versa.

Dagspar – dagspar är en funktion där du väljer en liten summa som dagligen överförs från ditt betalkort till ditt sparande i Nowo Global Fund.

Snabbspar – snabbspar är den funktion där du kan överföra pengar från anslutet kort till sparkontot hos Nowo.

Nowoknappen -  Nowoknappen är en möjlighet att få återbäring när du handlar från någon av Nowos anslutna butiker. Nowo får provision på varje köp via deras affiliatelänkar och den summan delas mellan Nowo och medlemmen. Medlemmar får återbäringen insatt i sparandet i Nowo Global Fund.

Nowo shop – Nowo shop är den samlingsplats på plattformen som sammanför butiker och kampanjer för återbäring.

Nowo sparbonus – Sparbonusen initierades januari 1 2022 och är ett program för att incentivera långsiktigt sparande. Beroende på hur mycket kapital man sparar i Nowo Global Fund kan man få upp till 2% extra i avkastning på sin insättning utöver den vanliga avkastningen.

Enkäter – Nowo-medlemmar kan svara på enkäter mot ersättning.

Nowonomics aktie

Nowo Global Fund | QQM Fund Management AB

Nowos fond Nowo Global Fund förvaltas sedan 1 april 2022 av QQM Fund Management AB, ett dotterbolag till  Nowonomics. Bolaget ägs till 72% och är en internationellt prisbelönt fondförvaltare som uppmärksammats av bland annat BarclayHedge, HedgeNordic och HFM European Quant Awards. Utöver globalfonden förvaltar QQM även QQM Equity Hedge vilket är en aktiebaserad hedgefond inom kategorin Equity Market Neutral som genom långa och korta positioner verkar för att eliminera systematisk risk. 

Unik avgiftsstruktur. Nowo Global Fund är en aktivt förvaltad blandfond vars portfölj består av aktier och ränteprodukter. Globalfonden är prestationsbaserad vilket innebär att så länge fonden följer eller underpresterar relativt sitt globala jämförelseindex (50 % MSCI All Country Index NDTR (SEK) och 50 % OMRX Treasury Bill Index), ligger den fasta förvaltningsavgiften på 0,0%. Nowo tillämpar även en high water mark-princip vid sin förvaltning vilket innebär att förvaltningsavgiften om 20% vid överprestation realiseras först när en tidigare toppnotering överträffas. Detta innebär således att förvaltningsavgiften uteblir om fonden faller tillbaka under index under handelsdagen. I enlighet med att sänka trösklarna till sparande är intag och uttag avgiftsfria.

Fonden har haft en årlig snittavkastning sedan start omkring 12% och har högsta betyg hos Morningstar, vilket delas ut till de 10% bäst presterande fonderna inom sin kategori. Fonden har även blivit tilldelad 5 hållbarhetsglober av Morningstar. För att få ett betyg krävs det åtminstone 3 års historik.

Fonden förvaltas av Ola Björkmo, VD, förvaltare och partner, och Jonas Sandefeldt, förvaltare och partner. Ola har en bakgrund som VD för Öhman Kapitalförvaltning, samt som grundare och förvaltare av hedgefonden Manticore hos Brummer & Partners. Även Jonas har en gedigen bakgrund inom finansmarknaden som bland annat analytiker hos Brummer & partners och Öhman.

 

nowonomics aktie

nowonomics avanza

Affiliate-Nätverk | Affiligreat AB

Nowos affiliate-nätverk sker inom dotterbolaget Affiligreat. Affiligreat verkar för att bredda förmånerna till de medlemmar som använder sig av Nowos tjänster.

Ledning & Styrelse | Nowonomics

Nowonomics VD Rutger Selin har en lång bakgrund från den finansiella marknaden från bland annat Handelsbanken, den schweiziska banken EFG och SPP Spar AB. På ledningsnivån kompletteras han spetskompetenser inom digital marknadsföring och IT-produkter riktade mot bank- och finanssektorn.

Nowonomics styrelse består av ordförande Sven Estwall, med breda erfarenheter av ledande befattningar hos Eurocard, Visa, SEB och ICA-banken. Därutöver sitter sitter styrelseledamöterna Pernilla Hurtig och Sten Andersen, som tillför blandade erfarenheter inom försäljning, bank och företagsledning, där den sistnämnda haft ledande positioner inom bland annat WPP, Unilever och ATG. Nowonomics sista ledamot är affärsjournalisten och entreprenören Pingis Hadenius - medialt uppmärksammad för böcker om privatekonomi och nära samarbete med Isabella Löwengrip

Investerare | Nowonomics

Bland Nowonomics större aktieägare finns Capitator AB, Mangold AB samt Egonomics AB med innehav om ca 16,6%, 13,7% och 8,7% respektive. Vidare utmärks ägarlistan av hög representation av ledande befattningshavare och styrelseledamöter vilket ger positiva signaler om långsiktigt engagemang i bolaget. Ägarrepresenationen från personer med insyn i verksamheten ger sig till uttryck dels i aktieinnehav, dels i teckningsoptioner.

 

Kort om Nowonomics
Ordförande: Sven Estwall
VD: Rutger Selin
CFO: - 
Lista: Nordic SME Sweden

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.