Emissioner
24 Apr, 2023
Emission Inhalation Sciences

Nyemission Inhalation Sciences 2023

Uppdaterad:
19 Sep, 2023

Idag, den 24 april 2023, börjar teckningsperioden för det svenska kontraktforskningsorienterade medicinteknikföretaget Inhalation Sciences Swedens (ISAB) nyemission på Spotlight Stock Market. Företaget är specialiserat på inhalationsforskning och utvecklar labbinstrument med hög precision för korrekt dosering av inandningsbara läkemedel. Emissionsbeloppet om cirka 17 MSEK avses i huvudsak att stärka expansionen inom bolagets kontraktsforskningstjänster.

ISAB genomför företrädesemission för att finansiera expansionen inom kontraktforskningsuppdrag med PreciseInhale-teknologin

Styrelsen för ISAB beslutade den 6 april 2023 att genomföra en företrädesemission om cirka 4,7 miljoner aktier till en teckningskurs på 3,60 SEK per aktie. Emissionsbeloppet uppgår till cirka 17,1 MSEK före emissionskostnader och avser att stödja företagets pågående transformation, där huvudfokus skiftats mot försäljning av avancerade kontraktsuppdragstjänster framför försäljning av själva teknologiplattformen. En betydande andel av kapitaltillskottet kommer således att riktas mot att expandera affärssegmentet inom kontraktforskningsuppdrag för ISABs unika teknologiplattform, PreciseInhale.

För cirka ett år sedan gjorde bolaget en strategisk förändring, där de gick från att främst erbjuda försäljning av teknologiplattformen till att fokusera på försäljning av kontraktforskningsuppdrag inom inhalationsforskning. Denna omställning har ökat ISABs tjänsteerbjudande och gjort det möjligt för kunderna att förflytta initiala kapitalinvesteringar till löpande rörelsekostnader. Fördelarna med kontraktsuppdragstjänsterna inkluderar en mer effektiv hantering av instrumenten samt en närmare relation till kunderna och har redan visat sig ha en substantiell positiv påverkan på bolagets tillväxt och ekonomiska resultat – under 2022 genererades 85% av orderingången av kontraktsforskningstjänster och orderingångarna ökade med 74% jämfört med 2021. 

Vid full teckning tillförs bolaget cirka 13,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i emissionen medför detta en utspädningseffekt om cirka 30 procent. Emissionen är säkerställd av garanti- och teckningsåtaganden som uppgår till cirka 80 procent av emissionens totala volym.

Nyemission Inhalation Sciences

Sammandrag av teckningserbjudande

  • Villkor: För varje aktie som innehas den 20 april 2023 erhålls fem (5) teckningsrätter. Tolv (12) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.
  • Teckningsperiod: 24 april – 9 maj 2023.
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: cirka 17,1 MSEK
  • Emissionskostnader: cirka 3,5 MSEK.
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: cirka 13,6 MSEK
  • Teckningskurs: 3,60 SEK per aktie. 
  • Utspädningseffekt: cirka 29,4 procent.

Kort om ISAB

ISAB är ett svenskt medicinteknikföretag som är specialiserat på att utveckla lösningar inom inhalationsforskning. Med hjälp av sin patenterade teknikplattform, PreciseInhale, kan bolaget säkerställa rätt dosering vid utveckling av inandningsbara läkemedel och produkter. ISAB erbjuder också kontraktsforskning inom inhalationsområdet för att kunna erbjuda ett mer omfattande tjänsteerbjudandet. Företaget grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Huddinge.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.