25 Apr, 2023

Intervju med Inhalation Sciences VD Manoush Masarrat

Uppdaterad:
31 Jan, 2024
Intervju med Inhalation Sciences VD Manoush Masarrat

Betalt samarbete

Det har blivit dags att titta på ett nytt bolag som TradeVenue bevakar. Denna gång är det dags för Inhalation Sciences som just nu genomför en företrädesemission.  

Idén till bolaget Inhalation Sciences kom på 90-talet när en forskare som heter Per Gerde saknade ett instrument som kunde mäta effekten av dieseldamm i lungorna med tillräckligt hög precision. Han började titta på en lösning, 2004 bildades bolaget Inhalation Sciences och 2014 hade deras produkt PreciseInhale uppnått en teknisk mognadsgrad som möjliggjorde kommersialisering till externa kunder. 

Sedan 2017 är aktien noterad på Spotlight Stockmarket. Aktien har runt 1 000 ägare på Avanza och ett börsvärde på cirka 50 miljoner. Största ägare är ovan nämnde Per Gerde som idag äger runt 7% av bolaget. 

Bolaget hade en omsättning på runt 12 miljoner under 2022 och visade på god tillväxt under året. Det är med andra ord så klart ännu ett litet bolag, men inte ett rent förhoppnings- och forskningsbolag där intäkterna är osäkra och ligger många år fram i tiden. Utan ett bolag som sedan flera år är uppe och rullar med försäljning till prestigekunder som Astra Zeneca och andra stora läkemedelsbolag.  

Inhalation Sciences egen målsättning är att nå positivt kassaflöde i slutet av 2023 och att under slutet av 2024 bli klara med en stor studie med FDA (The U.S. Food and Drug Administration) som ska öppna fler dörrar framåt. Det låter med andra ord som vi är på väg in i en spännande del av bolagets snart 20 år långa resa. För att förstå det hela lite bättre har jag fått chansen att ställa lite frågor till bolagets VD Manoush Masarrat.   

Jag har lagt ner lite tid på att läsa om bolaget och er verksamhet och det är ju lite lurigt för en lekman. Delarna med fysiska produkter dvs en maskin som med stor noggrannhet kan mäta partiklar i luft och hur de påverkar lungorna känns lite lättare att förstå. Men den delen som växer mest och har bäst marginaler är det ni kallar tjänster. Går det att på ett enkelt sätt att förklara vad dessa tjänster består av och vad det är ni faktiskt säljer?

Det är vår CRO verksamhet som vi kallar IRS (Inhalation Research Services).  För närvarande består det av 5 olika tjänster som vi erbjuder våra kunder och som genomförs i våra egna labb på de substanserna som kunderna vill ha data på. Efter genomförd studie , levererar vi en slutrapport som vi sedan fakturerar kunden för den tid som lagts ner på uppdraget och kostnader för material och analyser. Istället för att sälja vår labbplattform med alla moduler där kunderna själva kan få fram den data som de önskar, så väljer vi att leverera samma data till kunderna men göra allt det arbete som krävs från vårt lab.  

Ni omsatte 12 miljoner förra året vilket är det högsta i bolagets historia. Men jag förstår att ni vill växa avsevärt från den nivån framåt. Hur stor är den totala marknaden och kan du säga något om era förhoppningar om marknadsandel och omsättning på några års sikt?  

Med vår nuvarande tjänst/produkt portfolio är vår estimat på den totala marknaden ca 5 Miljarder SEK. Omsättningstillväxten under 2022 låg på 29% och orderingången ökade med 74% jämfört med 2021. Vi planerar fortsätta och bör kunna öka tillväxten ytterligare under 2023 och kommande år efter att ha lagt om vår strategi med mycket större fokus på tjänstesidan som innebär bättre marginaler, tillgång till större kundgrupper och upprepade kundförsäljningar, korta  säljcyklar och möjlighet till expansion i form av nya kompletterande tjänster.

Ni har varit igång i snart 20 år och har ett antal emissioner i ryggen. Om nuvarande emissionen blir fulltecknad ger den er en nettolikvid på 13,6 miljoner och ni har budgeterat för att bli kassaflödespositiva i slutet av det här året. Kan man som investerare i denna emission tolka det som att er plan är att inte behöva göra fler emissioner i framtiden? Eller bör man vara redo att skjuta till pengar vid ytterligare något tillfälle de närmaste åren? 

Det som skiljer denna emission med de tidigare genomförda emissioner, är att denna gång vill vi kunna ha möjligheten att expandera vår verksamhet i synnerhet på tjänstesidan där ca 65% av det resta kapitalet planeras att användas. Om det görs nya emissioner så kommer dessa att vara öronmärkta för tydliga expansionsmål, mest sannolikt förvärv av bolag med kompletterande tjänster och produkter. Vi har inga planer på att fortsätta resa kapital för att finansiera den egna verksamheten i framtiden.

Er studie tillsammans med FDA beräknas bli klar slutet av 2024. Går det att i nuläget beskriva effekten på försäljningen om resultatet blir det ni hoppas och det leder till en rekommendation från FDA? Och skulle det i så fall ge omedelbar effekt det vill säga synas på omsättningen redan 2025? 

Att genomföra en FDA validerad studie som dessutom är del-finansierad av dem är stort för oss som bolag. Vid ett positiv utfall på studien, är vi ett helt annat bolag där i princip alla bolag inom Discovery på inhalationssidan skulle kunna ha stor fördel av vår patenterade plattformsteknologi just för att det redan är en validerad metod av FDA. Det är svårt att sätta en siffra på försäljningseffekten vid ett positiv utfall men vi har all anledning att tro och planera för en betydande tillväxtpotential framöver.

Kan du berätta lite om era patent, hur länge de gäller och hur konkurrenssituationen ser ut? 

Vi har 4 patentfamiljer som är registrerade i 13 strategiska marknader inklusive USA, EU och Kina. Vår IP skydd för de olika familjerna sträcker sig allt från 2028 till och med 2037 . Givet komplexiteten i vår plattformsteknologi, så är det inte några direkta konkurrenter som vi känner på något sätt hotar våra IP.

Som avslutning, kan du sammanfatta i några punkter varför du anser Inhalation Sciences vara en intressant investering i det läge ni just nu befinner er i? 

Tillväxt och lönsamhet: 

Vi växer dubbelsiffrigt både i omsättning och orderintag och räknar med att öka takten ytterligare de kommande åren. Dessutom är siktet inställt på ett ”break-even” resultat under senare delen av 2023.

Marknadspotential: 

Pre-klinisk marknad: Vi har en enorm potential och marknadsstorlek på ca 5 Miljarder SEK  i vår nuvarande prekliniksa maknad där bolaget idag har en mycket liten andel, så en mycket stor och växande underliggande marknad. 

Klinisk marknad: Vi har under 2021 genomfört en fas-I studie med framgångsrika resultat där vi påvisade att vår teknolgi även kan appliceras i en klinisk miljö (patinter) som storleksmässigt,  är ca 4 gånger större den prekliniska marknaden. Vi har idag inga konkreta planer på att expandera inom den kliniska markanden utan vill först växa oss större på den pre-kliniska sidan.

FDA projektet: 

Studiesamarbetet med FDA kan definitivt vara en game-changer för bolaget med en betydande tillväxtpotential. Det är under en relativt kort tid ( mindre än två år) till dess att vi har slutresultaten vilket kan leda till en rekommendation av FDA för vår unika teknologi inom upplösning och absorption av inhalationsläkemedel. 

Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna!

Vi avslutar med lite korta fakta.

 • Villkor: Samtliga befintliga aktieägare erhåller fem teckningsrätter för varje aktie som ägdes på avstämningsdagen den 20 april 2023, och tolv teckningsrätter ger rätten att teckna en nyemitterad aktie.
   
 • Teckningskurs: Teckningskursen är 3,60 SEK per aktie.
   
 • Teckningsperiod: 24 april 2023 till och med den 9 maj 2023.
   
 • Handel med teckningsrätter: Sker på Spotlight Stock Market från och med 24 april 2023 till och med den 4 maj 2023.
   
 • Emissionsstorlek: Cirka 17,1 MSEK.
   
 • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 13,7 MSEK, vilket motsvarar ca 80 procent av företrädesemissionens totala volym. 

Memorandum och övrig info finns här 

Trade Venue har skrivit mer om emissionen här och har finns även en video-intervju med VD

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.