Inhalation Sciences

Inhalation Sciences

Översikt

Inhalation Sciences Sweden (”ISAB”) är ett svenskt medicinteknikföretag som fokuserar på att utveckla lösningar för inhalationsforskning. Med sin patenterade teknikplattform, PreciseInhale, kan ISAB säkerställa korrekt dosering vid utveckling av inandningsbara läkemedel och produkter. Dessutom erbjuder ISAB kontraktsforskning inom området för inhalation för att ge ett mer omfattande tjänsteutbud. Bolaget grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Huddinge.
Lista
-
Sektor
Medicinsk utrustning
VD
Manoush Masarrat
Ordförande
Daniel Spasic

Inhalation Sciences emission 2023

Inhalation Sciences Sweden företrädesemission startar 24 april. TradeVenue kommer producera innehåll under hela teckningsperioden vilket bland annat innebär analys, VD-intervju och relevanta nyheter om bolaget.

Erbjudandet i sammandrag

  • Villkor: Samtliga befintliga aktieägare erhåller fem teckningsrätter för varje aktie som ägdes på avstämningsdagen den 20 april 2023, och tolv teckningsrätter ger rätten att teckna en nyemitterad aktie.
  • Teckningskurs: Teckningskursen är 3,60 SEK per aktie.
    Teckningsperiod: 24 april 2023 till och med den 9 maj 2023.
  • Handel med teckningsrätter: Sker på Spotlight Stock Market från och med 24 april 2023 till och med den 4 maj 2023.
  • Emissionsstorlek: Cirka 17,1 MSEK.
  • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 13,7 MSEK, vilket motsvarar ca 80 procent av företrädesemissionens totala volym.
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.